Next4Me
 All Classes Files Functions Variables
Application_Model_UserAccount
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UserAccount.doLogin
Pentru a te loga trebuie sa faci un post catre server cu urmatorii parametrii.
content => care va contine un json cu urmatorul array('username' => $user, 'password' => $password, 'chanel' => $chanel)
hash => va contine cheia de verificare md5(conent)
action => login - pe action se specifica ce actiune urmeaza sa se apeleze
token => este cheia sesiunii curente care in momentul de fata e goala deoarece inca nu ne-am logat. abia dupa logare se primeste cheia
if(!empty($_POST['act'])&&($_POST['act']=="submit")){
require 'functions.php';
$user=$_POST['user'];
$password=$_POST['password'];
$chanel=$_POST['chanel'];
$content= json_encode(array('username' => $user, 'password' => $password, 'chanel' => $chanel));
$hash=md5($content);
$action='login';
$token='';
//$url='http://api.lan:81';
echo $content."<br>";
echo $hash."<br>";
//exit;
$result=postData($content, $hash, $action, $token, $urlapi);
echo "<pre>"; print_r($result); echo "</pre>";
if($result['resultId']==0){
header('Location: '.$url.'/admin.php?token='.$result['resultCode']['token']);
}else{
echo $result['resultCode'];
}
}
In exemplul de mai sus eu am folosit pentru login curl. Acesta este inclus in function.php dar poate fi luat si
de la adresa:http://php.net/manual/ro/book.curl.php
Pe result se primeste un array care contine:
resultId => daca este 0 atunci operatia a fost efectuata cu succes si pe resultCode se va primi raspunsul,
daca este != 0 inseamna ca a avut loc o eroare si fiecare cod inseamna altceva (erorile sunt documentate),
in cazul in care e !=0 pe resultCode se va primi o explicatie aferenta codului de eroare
resultCode => array
token => este cheia unica a sesiuni tocmai deschisa
IdUserAccount => este id-ul contului
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activate
REQ:
{
"method": "Activate",
"entity": {
"key":"6d9a8fa7dd9750fdeacb713709bd07d9"
}
}
RESP:
{
"resultId": 0,
"resultCode": "Cont Activa"
}
checkUserName
REQ:
{
"entity": {
"UserName":"Popa"
}
}
RESP:
{
"resultId": 0,
"resultCode": "UserName-ul nu este folosit"
}
checkEmail
REQ:
{
"entity": {
"Email":"test@test.ro"
}
}
RESP:
{
"resultId": 0,
"resultCode": "Adresa de email nu este folosita"
}