Next4Me
 All Classes Files Functions Variables
Application_Model_Address Class Reference

Administrare Address. More...

Inheritance diagram for Application_Model_Address:

Public Member Functions

 addEditAddress ($entity)
 Adauga o inregistrare noua daca IdAddress==0, sau face update la una existenta daca IdAddress!=0. ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale. More...
 
 deleteAddress ($entity)
 Sterge Address aferent IdAddress si IdContact primite. Daca se doresc toate inregistrarile aferente unui contact se trimite IdContact=x si IdAdress=0. More...
 
 getAddress ($entity)
 Returneaza (in campul "response") Address-ul aferent unui IdAddress (cand IdAddress!=0) sau toate inregistrarile (cand IdAddress==0). De asemenea daca primeste IdContact va returnat toate inregistrarile care sunt legate de un Contact In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string). More...
 

Protected Attributes

 $_name ="Address"
 tabela mapata de clasa
 
 $_primary ="IdAddress"
 cheie primara
 

Detailed Description

Administrare Address.

Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru Address.

Definition at line 25 of file Address.php.

Member Function Documentation

addEditAddress (   $entity)

Adauga o inregistrare noua daca IdAddress==0, sau face update la una existenta daca IdAddress!=0. ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale.

Parameters
[in]$IdAddress[Integer] IdAddress
[in]$Type[String] tipul adresei
[in]$IdRegion[Integer] IdRegion din tabela Region
[in]String$Street[String] strada
[in]String$Number[String] numar strada
[in]String$Building[String] bloc
[in]String$Floor[String] etaj
[in]String$Appartment[String] apartament
[in]$Lat[Float] coordonatele GPS Latitudine
[in]$Long[Float] coordonatele GPS Longitudine
[in]$IdContact[Integer] legatura cu tabela Contact
[in]$IdUserAccount[Integer] legatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]$UserAccountType[Integer] acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
Exceptions
<5020>Nu puteti muta o Adresa de pe un Contact pe altul
<3105>Campuri obligatorii nu au fost trimise
<3106>Nu puteti edita o Adresa inexistenta
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing Address

Definition at line 54 of file Address.php.

deleteAddress (   $entity)

Sterge Address aferent IdAddress si IdContact primite. Daca se doresc toate inregistrarile aferente unui contact se trimite IdContact=x si IdAdress=0.

Parameters
[in]$IdAddress[Integer] IdAddress
[in]$IdContact[Integer] IdContact legatura cu Contact
[in]$IdUserAccount[Integer] legatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]$UserAccountType[Integer] acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
Exceptions
<3107>Un Address care nu exista in baza de date nu poate fi sters.
<3125>Campuri obligatorii nu au fost trimise
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing Address

Definition at line 271 of file Address.php.

getAddress (   $entity)

Returneaza (in campul "response") Address-ul aferent unui IdAddress (cand IdAddress!=0) sau toate inregistrarile (cand IdAddress==0). De asemenea daca primeste IdContact va returnat toate inregistrarile care sunt legate de un Contact In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string).

Parameters
[in]$IdAddress[Integer] IdAddress
[in]$IdContact[Integer] IdContact legatura cu Contact
[in]$IdUserAccount[Integer] legatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]$UserAccountType[Integer] acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
[in]$pageSize[Integer] reprezinta numaru de inregistrari pe pagina, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$pageNo[Integer] reprezinta numarul paginii care urmeaza sa fie afisata, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderColumn[String] reprezinta coloana dupa care se va face ordonarea rezultatului, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderType[String] reprezinta modul in care se va face ordonarea rezultatului (DESC/ASC), este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
Exceptions
<3108>Address-ul cerut nu exista in baza de date.
<3126>Campuri obligatorii nu au fost trimise
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing Address

Definition at line 375 of file Address.php.


The documentation for this class was generated from the following file: