Next4Me
 All Classes Files Functions Variables
Application_Model_Asset Class Reference

Administrare Asset. More...

Inheritance diagram for Application_Model_Asset:

Public Member Functions

 addEditAsset ($entity)
 Adauga o inregistrare noua daca IdAsset==0, sau face update la una existenta daca IdAsset!=0. ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale. More...
 
 deleteAsset ($entity)
 Sterge TplAsset aferent IdAsset primit. More...
 
 getAsset ($entity)
 Returneaza (in campul "response") TplAssets-ul aferent unui IdAsset (cand IdAsset!=0) sau toate inregistrarile (cand IdAsset==0). In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string). More...
 
 getAssetCount ($entity)
 

Protected Attributes

 $_name ="Asset"
 tabela mapata de clasa
 
 $_primary ="IdAsset"
 cheie primara
 
 $_dependentTable =array('AssetProperty')
 tabela cu care are FK tabela child
 

Detailed Description

Administrare Asset.

/*!

Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru Asset.

Definition at line 27 of file Asset.php.

Member Function Documentation

addEditAsset (   $entity)

Adauga o inregistrare noua daca IdAsset==0, sau face update la una existenta daca IdAsset!=0. ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale.

Parameters
[in]$IdAssetID Asset
[in]$IdTplAsset[Integer] IdTplAsset din tabela TplAssetTyp
[in]String$Name[String] Nume asset
[in]$IdUserAccount[Integer] legatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]$UserAccountType[Integer] acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
Exceptions
<3001>Nu puteti edita o un Asset inexistent
<3085>Campuri obligatorii nu au fost trimise
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing Asset

Definition at line 48 of file Asset.php.

deleteAsset (   $entity)

Sterge TplAsset aferent IdAsset primit.

Parameters
[in]$IdAsset[Integer] ID Asset
[in]$IdUserAccount[Integer] legatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]$UserAccountType[Integer] acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
Exceptions
<3002>Nu puteti sterge o un Asset inexistent
<3127>Campuri obligatorii nu au fost trimise
<4001>Asset-ul nu poate fi sters deoarece sunt inregistrari asociate in tabela AssetProperty
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing Asset

Definition at line 172 of file Asset.php.

getAsset (   $entity)

Returneaza (in campul "response") TplAssets-ul aferent unui IdAsset (cand IdAsset!=0) sau toate inregistrarile (cand IdAsset==0). In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string).

Parameters
[in]$IdAsset[Integer] ID Asset
[in]$IdUserAccount[Integer] legatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]$UserAccountType[Integer] acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
[in]$pageSize[Integer] reprezinta numaru de inregistrari pe pagina, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$pageNo[Integer] reprezinta numarul paginii care urmeaza sa fie afisata, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderColumn[String] reprezinta coloana dupa care se va face ordonarea rezultatului, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderType[String] reprezinta modul in care se va face ordonarea rezultatului (DESC/ASC), este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
Exceptions
<3003>In baza de date nu exista Asset-ul cerut
<3128>Campuri obligatorii nu au fost trimise
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing Asset

Definition at line 281 of file Asset.php.


The documentation for this class was generated from the following file: