Next4Me
 All Classes Files Functions Variables
Application_Model_AssetProperty Class Reference

Administrare AssetProperty. More...

Inheritance diagram for Application_Model_AssetProperty:

Public Member Functions

 addEditAssetProperty ($entity)
 Adauga o inregistrare noua daca IdAssetProperty==0, sau face update la una existenta daca IdAssetProperty!=0.
ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol.
La Editare in afara de id toate sunt optionale. More...
 
 deleteAssetProperty ($entity)
 Sterge AssetProperty aferent IdAssetProperty sau IdAsset primit. More...
 
 getAssetProperty ($entity)
 Returneaza (in campul "response") AssetProperty-ul aferent unui IdAssetProperty (cand IdAssetProperty!=0) sau toate inregistrarile (cand IdAssetProperty==0). Daca se primeste ca parametru IdAsset va returna toate AssetProperties-urile aferente unui IdAsset Selectia se face cu conditia SI intre IdAssetProperty si IdAsset In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string). More...
 

Protected Attributes

 $_name ="AssetProperty"
 tabela mapata de clasa
 
 $_primary ="IdAssetProperty"
 cheie primara
 
 $_referenceMap
 tabela cu care are FK (tabela parinte) si coloanele de legatura More...
 

Detailed Description

Administrare AssetProperty.

Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru AssetProperty.

Definition at line 22 of file AssetProperty.php.

Member Function Documentation

addEditAssetProperty (   $entity)

Adauga o inregistrare noua daca IdAssetProperty==0, sau face update la una existenta daca IdAssetProperty!=0.
ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol.
La Editare in afara de id toate sunt optionale.

Parameters
[in]$IdAssetProperty[Integer] ID AssetProperty
[in]$IdAsset[Integer] ID Asset din tabela Asset
[in]$Name[String] Nume asset proprietate
[in]$PropertyValue[Double] Valoare proprietate
[in]$PropertyString[String] String proprietate
[in]$PropertyDate[Data] Data proprietate
[in]$PropertyType[Integer] Tip proprietate
[in]$IdUserAccount[Integer] legatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]$UserAccountType[Integer] acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
Exceptions
<5001>Nu puteti muta un AssetProperties de pe un Asset pe altul
<3004>Nu puteti edita un AssetProperties inexistent
<3086>Campuri obligatorii nu au fost trimise
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing AssetProperty

Definition at line 53 of file AssetProperty.php.

deleteAssetProperty (   $entity)

Sterge AssetProperty aferent IdAssetProperty sau IdAsset primit.

Parameters
[in]$IdAssetProperty[Integer] ID AssetProperty
[in]$IdAsset[Integer] IdAsset legatura cu tabela Asset
[in]$IdUserAccount[Integer] legatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]$UserAccountType[Integer] acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
Exceptions
<3005>Nu puteti sterge un AssetProperty care nu exista.
<3211>AssetProperty-ul trimis are un cimp lipsa.
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing AssetProperty

Definition at line 236 of file AssetProperty.php.

getAssetProperty (   $entity)

Returneaza (in campul "response") AssetProperty-ul aferent unui IdAssetProperty (cand IdAssetProperty!=0) sau toate inregistrarile (cand IdAssetProperty==0). Daca se primeste ca parametru IdAsset va returna toate AssetProperties-urile aferente unui IdAsset Selectia se face cu conditia SI intre IdAssetProperty si IdAsset In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string).

Parameters
[in]$IdAssetProperty[Integer] ID AssetProperty
[in]$IdAssetIdAsset [Integer] legatura cu tabela Asset
[in]$IdUserAccount[Integer] legatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]$UserAccountType[Integer] acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
[in]$pageSize[Integer] reprezinta numaru de inregistrari pe pagina, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$pageNo[Integer] reprezinta numarul paginii care urmeaza sa fie afisata, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderColumn[String] reprezinta coloana dupa care se va face ordonarea rezultatului, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderType[String] reprezinta modul in care se va face ordonarea rezultatului (DESC/ASC), este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
Exceptions
<3006>Nu exista nici o inregistrare in DB aferenta IdAssetProperty primit.
Returns
array(resultId, resultCode)
Used for testing AssetProperties

Definition at line 341 of file AssetProperty.php.

Member Data Documentation

$_referenceMap
protected
Initial value:
=array(
'Asset'=>array(
'columns'=>array('IdAsset'),
'refTableClass'=>'Asset',
'refColumns'=>array('IdAsset')
)
)

tabela cu care are FK (tabela parinte) si coloanele de legatura

Definition at line 25 of file AssetProperty.php.


The documentation for this class was generated from the following file: