Next4Me
 All Classes Files Functions Variables
Application_Model_Channel Class Reference

Administrare Channel. More...

Inheritance diagram for Application_Model_Channel:

Public Member Functions

 addEditChannel ($entity)
 Adauga o inregistrare noua daca IdChannel==0, sau face update la una existenta daca IdChannel!=0. ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale. More...
 
 deleteChannel ($entity)
 Sterge Channel aferent IdChannel sau IdChannelType primit. More...
 
 getChannel ($entity)
 Returneaza (in campul "response") Email-ul aferent unui IdChannel (cand IdChannel!=0) sau toate inregistrarile (cand IdChannel==0). De asemenea daca primeste IdChannelType va returnat toate inregistrarile care sunt legate de un ChannelType In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string). More...
 
 getChannelCount ($entity)
 

Protected Attributes

 $_name ="Channel"
 tabela mapata de clasa
 
 $_primary ="IdChannel"
 cheie primara
 

Detailed Description

Administrare Channel.

Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru Channel.

Definition at line 20 of file Channel.php.

Member Function Documentation

addEditChannel (   $entity)

Adauga o inregistrare noua daca IdChannel==0, sau face update la una existenta daca IdChannel!=0. ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale.

Parameters
[in]$IdChannel[Integer] IdChannel
[in]$IdChannelType[Integer] legatura cu tabela ChannelType unde sunt stocate tipurile de canale disponibile
[in]$ChannelName[String] Denumirea canalului
[in]$Target[String] Identificatorul canalului Ex: pentru telefon e numarul, pentru email este adresa efectiva
[in]$Activ[Integer] este 1 pentru cazul cind este activ si 0 pentru inactiv
Exceptions
<5024>Nu puteti muta un Channel de pe un ChannelType pe altul
<3188>Campuri obligatorii nu au fost trimise
<3189>Nu puteti edita un Channel inexistent
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing Channel

Definition at line 41 of file Channel.php.

deleteChannel (   $entity)

Sterge Channel aferent IdChannel sau IdChannelType primit.

Parameters
[in]$IdChannel[Integer] IdChannelType
[in]$IdChannelType[Integer] legatura intre Channel si ChannelType
Exceptions
<3190>Nu puteti sterge un ChannelType inexistent.
<3191>Campuri obligatorii nu au fost trimise
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing Channel

Definition at line 198 of file Channel.php.

getChannel (   $entity)

Returneaza (in campul "response") Email-ul aferent unui IdChannel (cand IdChannel!=0) sau toate inregistrarile (cand IdChannel==0). De asemenea daca primeste IdChannelType va returnat toate inregistrarile care sunt legate de un ChannelType In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string).

Parameters
[in]$IdChannel[Integer] IdChannel
[in]$IdChannelType[Integer] legatura intre Channel si ChannelType
[in]$IdUserAccount[Integer] legatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]$UserAccountType[Integer] acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
[in]$pageSize[Integer] reprezinta numaru de inregistrari pe pagina, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$pageNo[Integer] reprezinta numarul paginii care urmeaza sa fie afisata, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderColumn[String] reprezinta coloana dupa care se va face ordonarea rezultatului, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderType[String] reprezinta modul in care se va face ordonarea rezultatului (DESC/ASC), este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
Exceptions
<3193>Channel-ul cerut nu exista in baza de date.
<3192>Campuri obligatorii nu au fost trimise
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing Channel

Definition at line 311 of file Channel.php.


The documentation for this class was generated from the following file: