Next4Me
 All Classes Files Functions Variables
Application_Model_ChannelType Class Reference

Administrare ChannelType. More...

Inheritance diagram for Application_Model_ChannelType:

Public Member Functions

 addEditChannelType ($entity)
 Adauga o inregistrare noua daca IdChannelType==0, sau face update la una existenta daca IdChannelType!=0. ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale. More...
 
 deleteChannelType ($entity)
 Sterge ChannelType aferent IdChannelType sau IdChannelType primit. More...
 
 getChannelType ($entity)
 Returneaza (in campul "response") ChannelType-ul aferent unui IdChannelType (cand IdChannelType!=0) sau toate inregistrarile (cand IdChannelType==0). In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string). More...
 

Protected Attributes

 $_name ="ChannelType"
 tabela mapata de clasa
 
 $_primary ="IdChannelType"
 cheie primara
 

Detailed Description

Administrare ChannelType.

Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru ChannelType.

Definition at line 19 of file ChannelType.php.

Member Function Documentation

addEditChannelType (   $entity)

Adauga o inregistrare noua daca IdChannelType==0, sau face update la una existenta daca IdChannelType!=0. ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale.

Parameters
[in]$IdChannelType[Integer] IdChannelType
[in]$NameChannelType[String]
Exceptions
<3182>Campuri obligatorii nu au fost trimise
<3183>Nu puteti edita un ChannelType inexistent
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing ChannelType

Definition at line 36 of file ChannelType.php.

deleteChannelType (   $entity)

Sterge ChannelType aferent IdChannelType sau IdChannelType primit.

Parameters
[in]$IdChannelType[Integer] IdChannelType
Exceptions
<3184>Nu puteti sterge un ChannelType inexistent.
<3185>Campuri obligatorii nu au fost trimise
<4014>ChannelType-ul nu poate fi sters deoarece sunt Channel-uri asociate
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing ChannelType

Definition at line 130 of file ChannelType.php.

getChannelType (   $entity)

Returneaza (in campul "response") ChannelType-ul aferent unui IdChannelType (cand IdChannelType!=0) sau toate inregistrarile (cand IdChannelType==0). In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string).

Parameters
[in]$IdChannelType[Integer]
[in]$pageSize[Integer] reprezinta numaru de inregistrari pe pagina, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$pageNo[Integer] reprezinta numarul paginii care urmeaza sa fie afisata, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderColumn[String] reprezinta coloana dupa care se va face ordonarea rezultatului, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderType[String] reprezinta modul in care se va face ordonarea rezultatului (DESC/ASC), este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
Exceptions
<3186>ChannelType-ul cerut nu exista in baza de date.
<3187>Campuri obligatorii nu au fost trimise
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing ChannelType

Definition at line 223 of file ChannelType.php.


The documentation for this class was generated from the following file: