Next4Me
 All Classes Files Functions Variables
Application_Model_CmplxAssetAndProperty Class Reference

Administrare CmplxAssetAndProperty. More...

Inheritance diagram for Application_Model_CmplxAssetAndProperty:

Public Member Functions

 addEditAssetAndProperty ($entity)
 Adauga o inregistrare noua daca IdAsset==0, sau face update la una existenta daca IdAsset!=0. ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale. More...
 
 deleteAssetAndProperty ($entity)
 Sterge toate datele din Asset, AssetProperty care sunt legate de un IdAsset. More...
 
 getAssetAndProperty ($entity)
 Returneaza (in campul "response") Asset-ul aferent unui IdAsset In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string). More...
 

Detailed Description

Administrare CmplxAssetAndProperty.

Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru CmplxAssetAndProperty

Definition at line 24 of file CmplxAssetAndProperty.php.

Member Function Documentation

addEditAssetAndProperty (   $entity)

Adauga o inregistrare noua daca IdAsset==0, sau face update la una existenta daca IdAsset!=0. ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale.

Parameters
[in]$entity[IdAsset][Integer] IdAsset
[in]$entity[IdTplAsset][Integer] IdTplAsset din tabela TplAsset
[in]$entity[Name][String] Nume
[in]$entity[AssetProperty][array]
[in]$entity[AssetProperty][0][IdAssetProperty][Integer]
[in]$entity[AssetProperty][0][IdAsset][Integer]
[in]$entity[AssetProperty][0][Name][String]
[in]$entity[AssetProperty][0][PropertyValue][Decimal]
[in]$entity[AssetProperty][0][PropertyString][String]
[in]$entity[AssetProperty][0][PropertyDate][Date]
[in]$entity[AssetProperty][0][PropertyType][Integer]
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing CmplxAssetAndProperty

Definition at line 45 of file CmplxAssetAndProperty.php.

deleteAssetAndProperty (   $entity)

Sterge toate datele din Asset, AssetProperty care sunt legate de un IdAsset.

Parameters
[in]$IdAsset[Integer]
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing CmplxAssetAndProperty

Definition at line 109 of file CmplxAssetAndProperty.php.

getAssetAndProperty (   $entity)

Returneaza (in campul "response") Asset-ul aferent unui IdAsset In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string).

Parameters
[in]$IdAsset[Integer] IdAsset
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing CmplxAssetAndProperty

Definition at line 143 of file CmplxAssetAndProperty.php.


The documentation for this class was generated from the following file: