Next4Me
 All Classes Files Functions Variables
Application_Model_ContextFactor Class Reference

Administrare ContextFactor. More...

Inheritance diagram for Application_Model_ContextFactor:

Public Member Functions

 addEditContextFactor ($entity)
 Adauga o inregistrare noua daca IdContextFactor==0, sau face update la una existenta daca IdContextFactor!=0. ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale. More...
 
 deleteContextFactor ($entity)
 Sterge ContextFactor aferent IdContextFactor sau IdContextCondition primit. More...
 
 getContextFactor ($entity)
 Returneaza (in campul "response") ContextFactor-ul aferent unui IdContextFactor (cand IdContextFactor!=0) sau toate inregistrarile (cand IdContextFactor==0). In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string). More...
 

Protected Attributes

 $_name ="ContextFactor"
 tabela mapata de clasa
 
 $_primary ="IdContextFactor"
 cheie primara
 
 $_referenceMap
 tabela cu care are FK (tabela parinte) si coloanele de legatura More...
 

Detailed Description

Administrare ContextFactor.

Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru ContextFactor.

Definition at line 18 of file ContextFactor.php.

Member Function Documentation

addEditContextFactor (   $entity)

Adauga o inregistrare noua daca IdContextFactor==0, sau face update la una existenta daca IdContextFactor!=0. ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale.

Parameters
[in]$IdContextFactor[Integer] ID ContextFactor
[in]$IdContextCondition[Integer] IdContextCondition din tabela ConditionContext
[in]$IdTplContextFactors[Integer] IdTplContextFactors din tabela TplContextFactor
[in]$Description[String] Descriere contextfactor
[in]$Type[String] tipul
[in]$Function[String] functie
[in]$Value[String] valoare
[in]$IdUserAccount[Integer] legatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]$UserAccountType[Integer] acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
Exceptions
<5003>Nu puteti muta un ContextFactor de pe un ConditionContext pe altul
<3013>Nu puteti edita un ContextFactor inexistent
<3089>Campuri obligatorii nu au fost trimise
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing ContextFactor

Definition at line 51 of file ContextFactor.php.

deleteContextFactor (   $entity)

Sterge ContextFactor aferent IdContextFactor sau IdContextCondition primit.

Parameters
[in]$IdContextFactor[Integer]
[in]$IdContextCondition[Integer]
[in]$IdUserAccount[Integer] legatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]$UserAccountType[Integer] acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
Exceptions
<3014>Nu puteti sterge un ContextFactors inexistent
<3160>Campuri obligatorii nu au fost trimise
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing ContextFactor

Definition at line 228 of file ContextFactor.php.

getContextFactor (   $entity)

Returneaza (in campul "response") ContextFactor-ul aferent unui IdContextFactor (cand IdContextFactor!=0) sau toate inregistrarile (cand IdContextFactor==0). In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string).

Parameters
[in]$IdContextFactor[Integer]
[in]$IdUserAccount[Integer] legatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]$UserAccountType[Integer] acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
[in]$pageSize[Integer] reprezinta numaru de inregistrari pe pagina, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$pageNo[Integer] reprezinta numarul paginii care urmeaza sa fie afisata, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderColumn[String] reprezinta coloana dupa care se va face ordonarea rezultatului, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderType[String] reprezinta modul in care se va face ordonarea rezultatului (DESC/ASC), este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
Exceptions
<3015>ContextFactor-ul cerut nu exista in DB
<3133>Campuri obligatorii nu au fost trimise
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing ContextFactor

Definition at line 337 of file ContextFactor.php.

Member Data Documentation

$_referenceMap
protected
Initial value:
=array(
'ContextFactor'=>array(
'columns'=>array('IdContextCondition'),
'refTableClass'=>'ContextCondition',
'refColumns'=>array('IdContextCondition')
)
)

tabela cu care are FK (tabela parinte) si coloanele de legatura

Definition at line 22 of file ContextFactor.php.


The documentation for this class was generated from the following file: