Next4Me
 All Classes Files Functions Variables
Application_Model_Language Class Reference

Administrare Language. More...

Inheritance diagram for Application_Model_Language:

Public Member Functions

 addEditChannel ($entity)
 Adauga o inregistrare noua daca IdLanguage==0, sau face update la una existenta daca IdLanguage!=0. ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale. More...
 
 deleteLanguage ($entity)
 Sterge Language aferent IdLanguage. More...
 
 getLanguage ($entity)
 Returneaza (in campul "response") Language-ul aferent unui IdLanguage (cand IdLanguage!=0) sau toate inregistrarile (cand IdLanguage==0). In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string). More...
 

Protected Attributes

 $_name ="Language"
 tabela mapata de clasa
 
 $_primary ="IdLanguage"
 cheie primara
 

Detailed Description

Administrare Language.

Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru Language.

Definition at line 26 of file Language.php.

Member Function Documentation

addEditChannel (   $entity)

Adauga o inregistrare noua daca IdLanguage==0, sau face update la una existenta daca IdLanguage!=0. ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale.

Parameters
[in]$IdLanguage[Integer] IdLanguage
[in]$Name[String] Denumirea limbii
[in]$Code[String] Codul lumibii ex: Romana -> RO
[in]$Activ[Integer] este 1 pentru cazul cind este activ si 0 pentru inactiv
Exceptions
<3188>Campuri obligatorii nu au fost trimise
<3189>Nu puteti edita un Channel inexistent
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing Channel

Definition at line 45 of file Language.php.

deleteLanguage (   $entity)

Sterge Language aferent IdLanguage.

Parameters
[in]$IdLanguage[Integer] IdLanguage
Exceptions
<3190>Nu puteti sterge un ChannelType inexistent.
<3191>Campuri obligatorii nu au fost trimise
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing Channel

Definition at line 179 of file Language.php.

getLanguage (   $entity)

Returneaza (in campul "response") Language-ul aferent unui IdLanguage (cand IdLanguage!=0) sau toate inregistrarile (cand IdLanguage==0). In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string).

Parameters
[in]$IdLanguage[Integer] IdLanguage
[in]$IdUserAccount[Integer] legatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]$UserAccountType[Integer] acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
[in]$pageSize[Integer] reprezinta numaru de inregistrari pe pagina, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$pageNo[Integer] reprezinta numarul paginii care urmeaza sa fie afisata, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderColumn[String] reprezinta coloana dupa care se va face ordonarea rezultatului, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderType[String] reprezinta modul in care se va face ordonarea rezultatului (DESC/ASC), este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
Exceptions
<3193>Channel-ul cerut nu exista in baza de date.
<3192>Campuri obligatorii nu au fost trimise
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing Language

Definition at line 275 of file Language.php.


The documentation for this class was generated from the following file: