Next4Me
 All Classes Files Functions Variables
Application_Model_Microflow Class Reference

Administrare Microflow. More...

Inheritance diagram for Application_Model_Microflow:

Public Member Functions

 addEditMicroflow ($entity)
 Adauga o inregistrare noua daca IdMicroflow==0, sau face update la una existenta daca IdMicroflow!=0. ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale. More...
 
 deleteMicroflow ($entity)
 Sterge Microflow aferent IdMicroflow primit. More...
 
 getMicroflow ($entity)
 Returneaza (in campul "response") Microflow-ul aferent unui IdMicroflow (cand IdMicroflow!=0) sau toate inregistrarile (cand IdMicroflow==0). In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string). More...
 
 getMicroflowCount ($entity)
 

Protected Attributes

 $_name ="Microflow"
 tabela mapata de clasa
 
 $_primary ="IdMicroflow"
 cheie primara
 
 $_dependentTable =array('MicroflowAction')
 tabela cu care are FK tabela child
 

Detailed Description

Administrare Microflow.

Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru Microflow.

Definition at line 18 of file Microflow.php.

Member Function Documentation

addEditMicroflow (   $entity)

Adauga o inregistrare noua daca IdMicroflow==0, sau face update la una existenta daca IdMicroflow!=0. ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale.

Parameters
[in]$IdMicroflow[Integer] IdMicroflow
[in]$IdAssetProperty[Integer] IdAssetProperty din tabela AssetProperty
[in]$IdTplMicroflow[Integer] IdTplMicroflow din tabela TplMicroflow
[in]$Name[String] Nume
Exceptions
<3016>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca editarea unui Microlow inexistent
<3080>Campuri obligatorii nu au fost trimise
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing Microflow

Definition at line 39 of file Microflow.php.

deleteMicroflow (   $entity)

Sterge Microflow aferent IdMicroflow primit.

Parameters
[in]$IdMicroflow[Integer] IdMicroflow
Exceptions
<3017>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca stergerea unui Microflow inexistent
<3162>Campuri obligatorii nu au fost trimise
<4004>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca stergerea unui Microflow care are MicroflowAction atasat
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing Microflow

Definition at line 171 of file Microflow.php.

getMicroflow (   $entity)

Returneaza (in campul "response") Microflow-ul aferent unui IdMicroflow (cand IdMicroflow!=0) sau toate inregistrarile (cand IdMicroflow==0). In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string).

Parameters
[in]$IdMicroflow[Integer] IdMicroflow
[in]$IdAssetProperty[Integer] IdAssetProperty legatura cu tabela AssetProperty
[in]$IdUserAccount[Integer] legatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]$UserAccountType[Integer] acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
[in]$pageSize[Integer] reprezinta numaru de inregistrari pe pagina, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$pageNo[Integer] reprezinta numarul paginii care urmeaza sa fie afisata, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderColumn[String] reprezinta coloana dupa care se va face ordonarea rezultatului, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderType[String] reprezinta modul in care se va face ordonarea rezultatului (DESC/ASC), este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
Exceptions
<3018>Intoarce eroare self descriptiva daca se cere un Microflow inexistent
<3135>Campuri obligatorii nu au fost trimise
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing Microflow

Definition at line 279 of file Microflow.php.


The documentation for this class was generated from the following file: