Next4Me
 All Classes Files Functions Variables
Application_Model_MicroflowAction Class Reference

Administrare MicroflowAction. More...

Inheritance diagram for Application_Model_MicroflowAction:

Public Member Functions

 addEditMicroflowAction ($entity)
 Adauga o inregistrare noua daca IdMicroflowAction==0, sau face update la una existenta daca IdMicroflowAction!=0. ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale. More...
 
 deleteMicroflowAction ($entity)
 Sterge MicroflowAction aferent IdMicroflowAction primit. More...
 
 getMicroflowAction ($entity)
 Returneaza (in campul "response") MicroflowAction-ul aferent unui IdMicroflowAction (cand IdMicroflowAction!=0) sau toate inregistrarile (cand IdMicroflowAction==0). Daca primeste IdMicroflow va returna toate MicroflowAction-urile aferente IdMicroflow-ului primit Intre IdMicroflow si IdMicroflowAction este SI ca si operator logic in query In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string). More...
 

Protected Attributes

 $_name ="MicroflowAction"
 tabela mapata de clasa
 
 $_primary ="IdMicroflowAction"
 cheie primara
 
 $_referenceMap
 tabela cu care are FK (tabela parinte) si coloanele de legatura More...
 
 $_dependentTable
 tabela cu care are FK tabela child More...
 

Detailed Description

Administrare MicroflowAction.

Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru MicroflowAction.

Definition at line 18 of file MicroflowAction.php.

Member Function Documentation

addEditMicroflowAction (   $entity)

Adauga o inregistrare noua daca IdMicroflowAction==0, sau face update la una existenta daca IdMicroflowAction!=0. ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale.

Parameters
[in]$IdMicroflowAction[Integer] IdMicroflowAction
[in]$IdMicroflow[Integer] IdMicroflow din tabel Microflow
[in]$Name[String] Nume
[in]$Description[String] Descriere
[in]$TimeActivation[TimeStamp] momentul activarii
[in]$TimeClosed[TimeStamp] momentul opriri
[in]Integer$IdContext[Integer] IdContext din tabela Context
[in]Integer$IdTplMicroflowAction,[Integer]IdTplMicroflowAction din tabela TplMicroflowAction
[in]Integer$Status[Integer] Status
Exceptions
<5004>Nu puteti muta un MicroflowAction de pe un Microflow pe altul
<3019>Nu puteti edita un MicroflowAction inexistent
<3079>Campuri obligatorii nu au fost trimise
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing MicroflowAction

Definition at line 57 of file MicroflowAction.php.

deleteMicroflowAction (   $entity)

Sterge MicroflowAction aferent IdMicroflowAction primit.

Parameters
[in]$IdMicroflowAction[Integer] IdMicroflowAction
Exceptions
<3020>MicroflowAction-ul cerut nu exista in baza de date
<3163>Campuri obligatorii nu au fost trimise
<4005>MicroflowAction-ul nu poate fi sters deoarece sunt inregistrari asociate intr-una sau mai multe din tabelele: MicroflowNextAction, MicroflowActionAlert, MicroflowActionProperty, MicroflowActionResult
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing MicroflowAction

Definition at line 253 of file MicroflowAction.php.

getMicroflowAction (   $entity)

Returneaza (in campul "response") MicroflowAction-ul aferent unui IdMicroflowAction (cand IdMicroflowAction!=0) sau toate inregistrarile (cand IdMicroflowAction==0). Daca primeste IdMicroflow va returna toate MicroflowAction-urile aferente IdMicroflow-ului primit Intre IdMicroflow si IdMicroflowAction este SI ca si operator logic in query In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string).

Parameters
[in]$IdMicroflowAction[Integer] IdMicroflowAction
[in]$IdMicroflow[Integer] IdMicroflow este legatura cu tabela Microflow
[in]$IdUserAccount[Integer] legatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]$UserAccountType[Integer] acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
[in]$pageSize[Integer] reprezinta numaru de inregistrari pe pagina, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$pageNo[Integer] reprezinta numarul paginii care urmeaza sa fie afisata, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderColumn[String] reprezinta coloana dupa care se va face ordonarea rezultatului, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderType[String] reprezinta modul in care se va face ordonarea rezultatului (DESC/ASC), este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
Exceptions
<3136>Campuri obligatorii nu au fost trimise
<3021>Intoarce eroare self descriptiva daca se cere un MicroflowAction inexistent
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing MicroflowAction

Definition at line 404 of file MicroflowAction.php.

Member Data Documentation

$_dependentTable
protected
Initial value:
=array('MicroflowActionAlert',
'MicroflowActionProperty',
'MicroflowActionResult',
'MicroflowNextAction')

tabela cu care are FK tabela child

Definition at line 31 of file MicroflowAction.php.

$_referenceMap
protected
Initial value:
=array(
'MicroflowAction'=>array(
'columns'=>array('IdMicroflow'),
'refTableClass'=>'Microflow',
'refColumns'=>array('IdMicroflow'),
'onDelete' => self::CASCADE,
'onUpdate' => self::RESTRICT
)
)

tabela cu care are FK (tabela parinte) si coloanele de legatura

Definition at line 22 of file MicroflowAction.php.


The documentation for this class was generated from the following file: