Next4Me
 All Classes Files Functions Variables
Application_Model_MicroflowActionAlert Class Reference

Administrare MicroflowActionAlert. More...

Inheritance diagram for Application_Model_MicroflowActionAlert:

Public Member Functions

 addEditMicroflowActionAlert ($entity)
 Adauga o inregistrare noua daca IdMicroflowActionAlert==0, sau face update la una existenta daca IdMicroflowActionAlert!=0. ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale. More...
 
 deleteMicroflowActionAlert ($entity)
 Sterge MicroflowActionAlert aferent IdMicroflowActionAlert sau IdMicroflowAction primit. More...
 
 getMicroflowActionAlert ($entity)
 Returneaza (in campul "response") MicroflowActionAlert-ul aferent unui IdMicroflowActionAlert (cand IdMicroflowActionAlert!=0) sau toate inregistrarile (cand IdMicroflowActionAlert==0). De asemenea daca primeste IdMicroflowAction va returnat toate inregistrarile care sunt legate de un MicroflowAction In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string). More...
 

Protected Attributes

 $_name ="MicroflowActionAlert"
 tabela mapata de clasa
 
 $_primary ="IdMicroflowActionAlert"
 cheie primara
 
 $_referenceMap
 tabela cu care are FK (tabela parinte) si coloanele de legatura More...
 

Detailed Description

Administrare MicroflowActionAlert.

Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru MicroflowActionAlert.

Definition at line 18 of file MicroflowActionAlert.php.

Member Function Documentation

addEditMicroflowActionAlert (   $entity)

Adauga o inregistrare noua daca IdMicroflowActionAlert==0, sau face update la una existenta daca IdMicroflowActionAlert!=0. ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale.

Parameters
[in]$IdMicroflowAction[Integer] IdMicroflowAction
[in]$IdMicroflowActionAlert[Integer] IdMicroflowActionAlert din tabela MicroflowActionAlert
[in]$IdTplActionTypeAlert[Integer] IdTplActionTypeAlert din tabela tplActionTypeAlert
[in]$AlertChannel[String] canalul prin care se trimite alerta
[in]$AlertName[String] numele alertei
[in]$AlertTarget[String] targetul alertei
[in]$WhenTimeStamp[TimeStamp] timestamp-ul cu momentul cind se trimite alerta
[in]$IdChannel[Integer] face legatura cu tabele Channel unde se tin canalele de alerta ale fiecarui user
Exceptions
<5007>Nu puteti muta un MicroflowActionAlert de pe un MicroflowAction pe altul
<3028>Nu puteti edita un MicroflowActionAlert inexistent
<3081>Campuri obligatorii nu au fost trimise
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing MicroflowActionAlert

Definition at line 52 of file MicroflowActionAlert.php.

deleteMicroflowActionAlert (   $entity)

Sterge MicroflowActionAlert aferent IdMicroflowActionAlert sau IdMicroflowAction primit.

Parameters
[in]$IdMicroflowActionAlert[Integer] IdMicroflowActionAlert
[in]$IdMicroflowAction[Integer] IdMicroflowAction legatuda cu MicroflowAction
Exceptions
<3029>Un MicroflowAlert care nu exista in baza de date nu poate fi sters.
<3164>Campuri obligatorii nu au fost trimise
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing MicroflowActionAlert

Definition at line 238 of file MicroflowActionAlert.php.

getMicroflowActionAlert (   $entity)

Returneaza (in campul "response") MicroflowActionAlert-ul aferent unui IdMicroflowActionAlert (cand IdMicroflowActionAlert!=0) sau toate inregistrarile (cand IdMicroflowActionAlert==0). De asemenea daca primeste IdMicroflowAction va returnat toate inregistrarile care sunt legate de un MicroflowAction In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string).

Parameters
[in]$IdMicroflowActionAlert[Integer] IdMicroflowActionAlert
[in]$IdMicroflowAction[Integer] IdMicroflowAction legatura cu MicroflowAction
[in]$IdUserAccount[Integer] legatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]$UserAccountType[Integer] acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
[in]$pageSize[Integer] reprezinta numaru de inregistrari pe pagina, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$pageNo[Integer] reprezinta numarul paginii care urmeaza sa fie afisata, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderColumn[String] reprezinta coloana dupa care se va face ordonarea rezultatului, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderType[String] reprezinta modul in care se va face ordonarea rezultatului (DESC/ASC), este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
Exceptions
<3030>MicroflowAlert-ul cerut nu exista in baza de date.
<3137>Campuri obligatorii nu au fost trimise
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing MicroflowActionAlert

Definition at line 351 of file MicroflowActionAlert.php.

Member Data Documentation

$_referenceMap
protected
Initial value:
=array(
'MicroflowActionAlert'=>array(
'columns'=>array('IdMicroflowAction'),
'refTableClass'=>'MicroflowAction',
'refColumns'=>array('IdMicroflowAction'),
'onDelete' => self::CASCADE,
'onUpdate' => self::RESTRICT
)
)

tabela cu care are FK (tabela parinte) si coloanele de legatura

Definition at line 22 of file MicroflowActionAlert.php.


The documentation for this class was generated from the following file: