Next4Me
 All Classes Files Functions Variables
Application_Model_MicroflowActionProperty Class Reference

Administrare MicroflowActionProperty. More...

Inheritance diagram for Application_Model_MicroflowActionProperty:

Public Member Functions

 addEditMicroflowActionProperty ($entity)
 Adauga o inregistrare noua daca IdMicroflowActionProperty==0, sau face update la una existenta daca IdMicroflowActionProperty!=0. ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale. More...
 
 deleteMicroflowActionProperty ($entity)
 Sterge MicroflowActionProperty aferent IdMicroflowActionProperty sau IdMicroflowAction primit. More...
 
 getMicroflowActionProperty ($entity)
 Returneaza (in campul "response") MicroflowActionProperty-ul aferent unui IdMicroflowActionProperty (cand IdMicroflowActionProperty!=0) sau toate inregistrarile (cand IdMicroflowActionProperty==0). De asemenea cand primeste ca parametru de intrare IdMicroflowAction intoarce toate MicroflowActionProperty-urile unui MicrofowAction In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string). More...
 

Protected Attributes

 $_name ="MicroflowActionProperty"
 tabela mapata de clasa
 
 $_primary ="IdMicroflowActionProperty"
 cheie primara
 
 $_referenceMap
 tabela cu care are FK (tabela parinte) si coloanele de legatura More...
 

Detailed Description

Administrare MicroflowActionProperty.

Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru MicroflowActionProperty.

Definition at line 18 of file MicroflowActionProperty.php.

Member Function Documentation

addEditMicroflowActionProperty (   $entity)

Adauga o inregistrare noua daca IdMicroflowActionProperty==0, sau face update la una existenta daca IdMicroflowActionProperty!=0. ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale.

Parameters
[in]$IdMicroflowActionProperty[Integer] IdMicroflowActionProperty
[in]$IdMicroflowAction[Integer] IdMicroflowAction din tabela MicroflowAction
[in]$IdTplActionTypeProperty[Integer] IdTplActionTypeProperty din tabela TplActionTypeProperty
[in]$Value[String]
[in]$PropertyName[String]
Exceptions
<5005>Nu puteti muta un MicroflowActionProperty de pe un MicroflowAction pe altul
<3022>Nu puteti edita un MicroflowActionProperty inexistent
<3082>Campuri obligatorii nu au fost trimise
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing MicroflowActionProperty

Definition at line 49 of file MicroflowActionProperty.php.

deleteMicroflowActionProperty (   $entity)

Sterge MicroflowActionProperty aferent IdMicroflowActionProperty sau IdMicroflowAction primit.

Parameters
[in]$IdMicroflowActionProperty[Integer] IdMicroflowActionProperty
[in]$IdMicroflowAction[Integer] IdMicroflowAction legatura cu MicroflowAction
Exceptions
<3023>Nu puteti sterge un MicroflowActionProperty inexistent
<3165>Campuri obligatorii nu au fost trimise
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing MicroflowActionProperty

Definition at line 233 of file MicroflowActionProperty.php.

getMicroflowActionProperty (   $entity)

Returneaza (in campul "response") MicroflowActionProperty-ul aferent unui IdMicroflowActionProperty (cand IdMicroflowActionProperty!=0) sau toate inregistrarile (cand IdMicroflowActionProperty==0). De asemenea cand primeste ca parametru de intrare IdMicroflowAction intoarce toate MicroflowActionProperty-urile unui MicrofowAction In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string).

Parameters
[in]$IdMicroflowActionProperty[Integer] IdMicroflowActionProperty
[in]$IdMicroflowAction[Integer] IdMicroflowAction legatura cu tabela MicroflowAction
[in]$IdUserAccount[Integer] legatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]$UserAccountType[Integer] acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
[in]$pageSize[Integer] reprezinta numaru de inregistrari pe pagina, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$pageNo[Integer] reprezinta numarul paginii care urmeaza sa fie afisata, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderColumn[String] reprezinta coloana dupa care se va face ordonarea rezultatului, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderType[String] reprezinta modul in care se va face ordonarea rezultatului (DESC/ASC), este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
Exceptions
<3024>MicroflowActionProperty-ul cerut nu exista in baza de date
<3138>Campuri obligatorii nu au fost trimise
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing MicroflowActionProperty

Definition at line 345 of file MicroflowActionProperty.php.

Member Data Documentation

$_referenceMap
protected
Initial value:
=array(
'MicroflowActionProperty'=>array(
'columns'=>array('IdMicroflowAction'),
'refTableClass'=>'MicroflowAction',
'refColumns'=>array('IdMicroflowAction'),
'onDelete' => self::CASCADE,
'onUpdate' => self::RESTRICT
)
)

tabela cu care are FK (tabela parinte) si coloanele de legatura

Definition at line 22 of file MicroflowActionProperty.php.


The documentation for this class was generated from the following file: