Next4Me
 All Classes Files Functions Variables
Application_Model_MicroflowActionResult Class Reference

Administrare MicroflowActionResult. More...

Inheritance diagram for Application_Model_MicroflowActionResult:

Public Member Functions

 addEditMicroflowActionResult ($entity)
 Adauga o inregistrare noua daca IdMicroflowActionResult==0, sau face update la una existenta daca IdMicroflowActionResult!=0. ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale. More...
 
 deleteMicroflowActionResult ($entity)
 Sterge MicroflowActionResult aferent IdMicroflowActionResult sau IdMicroflowAction primit. More...
 
 getMicroflowActionResult ($entity)
 Returneaza (in campul "response") MicroflowActionResult-ul aferent unui IdMicroflowActionResult (cand IdMicroflowActionResult!=0) sau toate inregistrarile (cand IdMicroflowActionResult==0). Daca primeste IdMicroflowAction va returna toate MicroflowActionResult-urile aferente IdMicroflowAction-ului primit Intre IdMicroflowAction si IdMicroflowActionResult este SI ca si operator logic in query In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string). More...
 

Protected Attributes

 $_name ="MicroflowActionResult"
 tabela mapata de clasa
 
 $_primary ="IdMicroflowActionResult"
 cheie primara
 
 $_referenceMap
 tabela cu care are FK (tabela parinte) si coloanele de legatura More...
 

Detailed Description

Administrare MicroflowActionResult.

Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru MicroflowActionResult.

Definition at line 18 of file MicroflowActionResult.php.

Member Function Documentation

addEditMicroflowActionResult (   $entity)

Adauga o inregistrare noua daca IdMicroflowActionResult==0, sau face update la una existenta daca IdMicroflowActionResult!=0. ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale.

Parameters
[in]$IdMicroflowActionResult[Integer] IdMicroflowActionResult
[in]$IdMicroflowAction[Integer] IdMicroflowAction din tabela MicroflowAction
[in]$ResultName[String] Numele result
[in]$Description[String] Descriere
[in]$IsSucces[Boolean] 1 daca este succes 0 daca e insucces
[in]$IdTplMicroflowActionResult[Integer] IdTplMicroflowActionResult din tabela tplMicroflowActionResult
[in]$IdMicroflowNextAction[Integer] IdMicroflowNextAction din tabela MicroflowNextAction
Exceptions
<5006>Nu puteti muta un MicroflowActionResult de pe un MicroflowAction pe altul
<3025>Nu puteti edita un MicroflowActionResult inexistent
<3083>Campuri obligatorii nu au fost trimise
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing MicroflowActionResult

Definition at line 51 of file MicroflowActionResult.php.

deleteMicroflowActionResult (   $entity)

Sterge MicroflowActionResult aferent IdMicroflowActionResult sau IdMicroflowAction primit.

Parameters
[in]$IdMicroflowActionResult[Integer] IdMicroflowActionResult
[in]$IdMicroflowAction[Integer] IdMicroflowAction legatura cu MicroflowAction
Exceptions
<3026>MicroflowActionAlertResult-ul nu poate fi sters deoarece nu exista in baza de date
<3166>Campuri obligatorii nu au fost trimise
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing MicroflowActionResult

Definition at line 233 of file MicroflowActionResult.php.

getMicroflowActionResult (   $entity)

Returneaza (in campul "response") MicroflowActionResult-ul aferent unui IdMicroflowActionResult (cand IdMicroflowActionResult!=0) sau toate inregistrarile (cand IdMicroflowActionResult==0). Daca primeste IdMicroflowAction va returna toate MicroflowActionResult-urile aferente IdMicroflowAction-ului primit Intre IdMicroflowAction si IdMicroflowActionResult este SI ca si operator logic in query In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string).

Parameters
[in]$IdMicroflowActionResult[Integer] IdMicroflowActionResult
[in]$IdMicroflowAction[Integer] IdMicroflowAction
[in]$IdUserAccount[Integer] legatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]$UserAccountType[Integer] acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
[in]$pageSize[Integer] reprezinta numaru de inregistrari pe pagina, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$pageNo[Integer] reprezinta numarul paginii care urmeaza sa fie afisata, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderColumn[String] reprezinta coloana dupa care se va face ordonarea rezultatului, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderType[String] reprezinta modul in care se va face ordonarea rezultatului (DESC/ASC), este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
Exceptions
<3027>MicroflowActionAlertResult-ul cerut nu exista in baza de date
<3139>Campuri obligatorii nu au fost trimise
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing MicroflowActionResult

Definition at line 344 of file MicroflowActionResult.php.

Member Data Documentation

$_referenceMap
protected
Initial value:
=array(
'MicroflowActionResult'=>array(
'columns'=>array('IdMicroflowAction'),
'refTableClass'=>'MicroflowAction',
'refColumns'=>array('IdMicroflowAction'),
'onDelete' => self::CASCADE,
'onUpdate' => self::RESTRICT
)
)

tabela cu care are FK (tabela parinte) si coloanele de legatura

Definition at line 22 of file MicroflowActionResult.php.


The documentation for this class was generated from the following file: