Next4Me
 All Classes Files Functions Variables
Application_Model_MicroflowNextAction Class Reference

Administrare MicroflowNextAction. More...

Inheritance diagram for Application_Model_MicroflowNextAction:

Public Member Functions

 addEditMicroflowNextAction ($entity)
 Adauga o inregistrare noua daca IdMicroflowNextAction==0, sau face update la una existenta daca IdMicroflowNextAction!=0. ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale. More...
 
 deleteMicroflowNextAction ($entity)
 Sterge MicroflowNextAction aferent IdMicroflowNextAction sau IdNextActionMf primit. More...
 
 getMicroflowNextAction ($entity)
 Returneaza (in campul "response") MicroflowNextAction-ul aferent unui IdMicroflowNextAction (cand IdMicroflowNextAction!=0) sau toate inregistrarile (cand IdMicroflowNextAction==0). De asemenea daca primeste IdMicroflowAction va returnat toate inregistrarile care sunt legate de un MicroflowAction In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string). More...
 

Protected Attributes

 $_name ="MicroflowNextAction"
 tabela mapata de clasa
 
 $_primary ="IdMicroflowNextAction"
 cheie primara
 
 $_referenceMap
 tabela cu care are FK (tabela parinte) si coloanele de legatura More...
 

Detailed Description

Administrare MicroflowNextAction.

Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru MicroflowNextAction.

Definition at line 20 of file MicroflowNextAction.php.

Member Function Documentation

addEditMicroflowNextAction (   $entity)

Adauga o inregistrare noua daca IdMicroflowNextAction==0, sau face update la una existenta daca IdMicroflowNextAction!=0. ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale.

Parameters
[in]$IdMicroflowNextAction[Integer]
[in]$IdNextActionMf[Integer] IdMicroflowAction din tabela MicroflowAction
[in]$Name[String] Nume
[in]$Description[String] Descriere
[in]$IsRecursive[Boolean] 1 daca e recursiv si 0 daca nu e
[in]$IdTplMicroflowNextAction[Integer] IdTplMicroflowNextAction din tabel tplMicroflowNextAction
Exceptions
<5008>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca mutarea unui MicroflowNextAction de pe un MicroflowAction pe altul
<3031>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca editarea unui MicroflowNextAction inexistent
<3084>Campuri obligatorii nu au fost trimise
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing MicroflowNextAction

Definition at line 52 of file MicroflowNextAction.php.

deleteMicroflowNextAction (   $entity)

Sterge MicroflowNextAction aferent IdMicroflowNextAction sau IdNextActionMf primit.

Parameters
[in]$IdMicroflowNextAction[Integer] IdMicroflowNextAction
[in]$IdNextActionMf[Integer] legatura cu MicroflowAction
Exceptions
<3032>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca stergerea unui MicroflowNextAction inexistent
<3167>Campuri obligatorii nu au fost trimise
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing MicroflowNextAction

Definition at line 220 of file MicroflowNextAction.php.

getMicroflowNextAction (   $entity)

Returneaza (in campul "response") MicroflowNextAction-ul aferent unui IdMicroflowNextAction (cand IdMicroflowNextAction!=0) sau toate inregistrarile (cand IdMicroflowNextAction==0). De asemenea daca primeste IdMicroflowAction va returnat toate inregistrarile care sunt legate de un MicroflowAction In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string).

Parameters
[in]$IdMicroflowNextAction[Integer] IdMicroflowNextAction
[in]$IdMicroflowAction[Integer] IdMicroflowAction legatura cu MicroflowAction
[in]$IdUserAccount[Integer] legatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]$UserAccountType[Integer] acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
[in]$pageSize[Integer] reprezinta numaru de inregistrari pe pagina, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$pageNo[Integer] reprezinta numarul paginii care urmeaza sa fie afisata, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderColumn[String] reprezinta coloana dupa care se va face ordonarea rezultatului, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderType[String] reprezinta modul in care se va face ordonarea rezultatului (DESC/ASC), este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
Exceptions
<3033>Intoarce eroare self descriptiva daca se apeleaza o inregistrare inexistenta in DB
<3140>Campuri obligatorii nu au fost trimise
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing MicroflowNextAction

Definition at line 329 of file MicroflowNextAction.php.

Member Data Documentation

$_referenceMap
protected
Initial value:
=array(
'MicroflowNextAction'=>array(
'columns'=>array('IdNextActionMf'),
'refTableClass'=>'MicroflowAction',
'refColumns'=>array('IdMicroflowAction'),
'onDelete' => self::CASCADE,
'onUpdate' => self::RESTRICT
)
)

tabela cu care are FK (tabela parinte) si coloanele de legatura

Definition at line 24 of file MicroflowNextAction.php.


The documentation for this class was generated from the following file: