Next4Me
 All Classes Files Functions Variables
Application_Model_TplActionType Class Reference

Administrare TplActionType Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru TplActionType. More...

Inheritance diagram for Application_Model_TplActionType:

Public Member Functions

 addEditTplActionType ($entity)
 adauga inregistrare noua daca IdTplActionType==0 sau editeaza inregistrarea aferenta daca !=0 ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale More...
 
 deleteTplActionType ($entity)
 sterge inregistrarea aferenta IdTplActionType primit More...
 
 getTplActionType ($entity)
 returneaza un array cu toate fieldurile aferente inregistrarii unui id dc !=0 sau pt toata tabela daca id==0 More...
 

Protected Attributes

 $_name ="TplActionType"
 tabela mapata de clasa
 
 $_primary ="IdTplActionType"
 cheie primara
 

Detailed Description

Administrare TplActionType Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru TplActionType.

Definition at line 15 of file TplActionType.php.

Member Function Documentation

addEditTplActionType (   $entity)

adauga inregistrare noua daca IdTplActionType==0 sau editeaza inregistrarea aferenta daca !=0 ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale

Parameters
[in]$IdTplActionType[Integer] IdTplActionType
[in]$IdTplContext[Integer] IdTplContext din tabela TplContext
[in]$DurataImplicita[String] Durata implicita
[in]$IconIconul [String]
[in]$NameNume [String]
Exceptions
<3052>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca editarea unei inregistrari inexistente
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplActionType

Definition at line 34 of file TplActionType.php.

deleteTplActionType (   $entity)

sterge inregistrarea aferenta IdTplActionType primit

Parameters
[in]$IdTplActionType[Integer] IdTplActionType
Exceptions
<3053>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca stergerea unei inregistrari inexistente
<4010>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca stergerea unei inregistrari care are child asociat in una din urmatoarele tabele TplActionTypeResult, TplActionTypeProperty, TplActionTypeAlert, TplActionTypeNextAction
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplActionType

Definition at line 157 of file TplActionType.php.

getTplActionType (   $entity)

returneaza un array cu toate fieldurile aferente inregistrarii unui id dc !=0 sau pt toata tabela daca id==0

Parameters
[in]$IdTplActionType[Integer] IdTplActionType
[in]$IdUserAccount[Integer] legatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]$UserAccountType[Integer] acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
[in]$pageSize[Integer] reprezinta numaru de inregistrari pe pagina, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$pageNo[Integer] reprezinta numarul paginii care urmeaza sa fie afisata, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderColumn[String] reprezinta coloana dupa care se va face ordonarea rezultatului, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderType[String] reprezinta modul in care se va face ordonarea rezultatului (DESC/ASC), este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
Exceptions
<3054>Intoarce eroare self descriptiva daca se apeleaza o inregistrare inexistenta
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplActionType

Definition at line 248 of file TplActionType.php.


The documentation for this class was generated from the following file: