Next4Me
 All Classes Files Functions Variables
Application_Model_TplActionTypeNextAction Class Reference

Administrare TplActionTypeNextAction. More...

Inheritance diagram for Application_Model_TplActionTypeNextAction:

Public Member Functions

 addEditTplActionTypeNextAction ($entity)
 aduaga inregistrare noua daca IdTplActionTypeNextAction ==0 si o editeaza daca este !=0 ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale More...
 
 deleteTplActionTypeNextAction ($entity)
 sterge inregistrea aferenta id-ului primit More...
 
 getTplActionTypeNextAction ($entity)
 intoare inregistrarea aferenta id-ului daca acesta e !=0 sau toate daca ==0 More...
 

Protected Attributes

 $_name ="TplActionTypeNextAction"
 tabela mapata de clasa
 
 $_primary ="IdTplActionTypeNextAction"
 cheie primara
 

Detailed Description

Administrare TplActionTypeNextAction.

Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru TplActionTypeNextAction.

Definition at line 16 of file TplActionTypeNextAction.php.

Member Function Documentation

addEditTplActionTypeNextAction (   $entity)

aduaga inregistrare noua daca IdTplActionTypeNextAction ==0 si o editeaza daca este !=0 ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale

Parameters
[in]$IdTplActionTypeNextAction[Integer] IdTplActionTypeNextAction
[in]$IdTplActionType[Integer] IdTplActionType din tabela tplActionType
[in]$Name[String] Nume
[in]$Description[String] Descriere
[in]$IsRecursive[bool] IsRecursive=1 daca e recursiv daca nu e 0
Exceptions
<3064>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca editarea unei inregistrari inexistente
<5016>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca mutarea unui TplActionTypeNextAction de pe un TplActionType pe altul
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplActionTypeNextAction

Definition at line 35 of file TplActionTypeNextAction.php.

deleteTplActionTypeNextAction (   $entity)

sterge inregistrea aferenta id-ului primit

Parameters
[in]$IdTplActionTypeNextAction[Integer] IdTplActionTypeNextAction
Exceptions
<3065>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca stergerea unei inregistrari inexistente
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplActionTypeNextAction

Definition at line 153 of file TplActionTypeNextAction.php.

getTplActionTypeNextAction (   $entity)

intoare inregistrarea aferenta id-ului daca acesta e !=0 sau toate daca ==0

Parameters
[in]$IdTplActionTypeNextAction[Integer] IdTplActionTypeNextAction
[in]$IdUserAccount[Integer] legatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]$UserAccountType[Integer] acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
[in]$pageSize[Integer] reprezinta numaru de inregistrari pe pagina, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$pageNo[Integer] reprezinta numarul paginii care urmeaza sa fie afisata, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderColumn[String] reprezinta coloana dupa care se va face ordonarea rezultatului, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderType[String] reprezinta modul in care se va face ordonarea rezultatului (DESC/ASC), este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
Exceptions
<3066>Intoarce eroare self descriptiva daca se apeleaza o inregistrare inexistenta
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplActionTypeNextAction

Definition at line 206 of file TplActionTypeNextAction.php.


The documentation for this class was generated from the following file: