Next4Me
 All Classes Files Functions Variables
Application_Model_TplActionTypeResult Class Reference

Administrare TplActionTypeResult. More...

Inheritance diagram for Application_Model_TplActionTypeResult:

Public Member Functions

 addEditTplActionTypeResult ($entity)
 adauga inregistrare noua daca IdTplActionTypeResult==0 sau editeaza inregistrarea aferenta IdTplActionTypeResult !=0 ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale More...
 
 deleteTplActionTypeResult ($entity)
 sterge inregistrarea aferenta IdTplActionTypeResult specificat More...
 
 getTplActionTypeResult ($entity)
 returneaza un array cu toate datele aferente unui id sau in caz ca id=0 returneaza toate inregistrarile More...
 

Protected Attributes

 $_name ="TplActionTypeResult"
 tabela mapata de clasa
 
 $_primary ="IdTplActionTypeResult"
 cheie primara
 

Detailed Description

Administrare TplActionTypeResult.

Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru TplActionTypeResult.

Definition at line 16 of file TplActionTypeResult.php.

Member Function Documentation

addEditTplActionTypeResult (   $entity)

adauga inregistrare noua daca IdTplActionTypeResult==0 sau editeaza inregistrarea aferenta IdTplActionTypeResult !=0 ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale

Parameters
[in]$IdTplActionTypeResult[Integer] IdTplActionTypeResult
[in]$IdTplActionType[Integer] IdTplActionType din tabela TplActionType
[in]$Name[String] Nume
[in]$Description[String] Descriere
[in]$IsSucces[bool] IsSucces=1 daca e succes daca nu e 0
[in]$IdTplActionTypeNextAction[Integer] IdTplActionTypeNextAction din tabela TplActionTypeNextAction
Exceptions
<3058>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca editarea unei inregistrari inexistente
<5014>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca mutare unui TplActionTypeResult de pe un TplActionType pe altul
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplActionTypeResult

Definition at line 36 of file TplActionTypeResult.php.

deleteTplActionTypeResult (   $entity)

sterge inregistrarea aferenta IdTplActionTypeResult specificat

Parameters
[in]$IdTplActionTypeResult[Integer] IdTplActionTypeResult
Exceptions
<3059>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca stergerea unei inregistrari inexistente
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplActionTypeResult

Definition at line 164 of file TplActionTypeResult.php.

getTplActionTypeResult (   $entity)

returneaza un array cu toate datele aferente unui id sau in caz ca id=0 returneaza toate inregistrarile

Parameters
[in]$IdTplActionTypeResult[Integer] IdTplActionTypeResult
[in]$IdUserAccount[Integer] legatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]$UserAccountType[Integer] acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
[in]$pageSize[Integer] reprezinta numaru de inregistrari pe pagina, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$pageNo[Integer] reprezinta numarul paginii care urmeaza sa fie afisata, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderColumn[String] reprezinta coloana dupa care se va face ordonarea rezultatului, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderType[String] reprezinta modul in care se va face ordonarea rezultatului (DESC/ASC), este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
Exceptions
<3060>Intoarce eroare self descriptiva daca se apeleaza o inregistrare inexistenta
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplActionTypeResult

Definition at line 217 of file TplActionTypeResult.php.


The documentation for this class was generated from the following file: