Next4Me
 All Classes Files Functions Variables
Application_Model_TplAssetProperty Class Reference

Administrare TplAssetProperty Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru TplAssetProperty. More...

Inheritance diagram for Application_Model_TplAssetProperty:

Public Member Functions

 addEditTplAssetProperty ($entity)
 adauga inregistrare noua daca IdTplAssetProperty ==0 sau editeaza inregistrarea aferenta daca !=0 ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale More...
 
 deleteTplAssetProperty ($entity)
 sterge inregistrarea aferenta IdAssetProperty primit More...
 
 getTplAssetProperty ($entity)
 intoarce un array cu toate field-urile inregistrarii aferente unui IdAssetProperty daca e !=0 si toata tabela daca e ==0 More...
 

Protected Attributes

 $_name ="TplAssetProperty"
 tabela mapata de clasa
 
 $_primary ="IdTplAssetProperty"
 cheie primara
 

Detailed Description

Administrare TplAssetProperty Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru TplAssetProperty.

Definition at line 14 of file TplAssetProperty.php.

Member Function Documentation

addEditTplAssetProperty (   $entity)

adauga inregistrare noua daca IdTplAssetProperty ==0 sau editeaza inregistrarea aferenta daca !=0 ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale

Parameters
[in]$IdTplAssetProperty[Integer] IdTplAssetProperty
[in]$IdTplAsset[Integer] IdTplAsset din tabela TplAsset
[in]$Name[String] Nume
[in]$PropertyType[String] PropertyType tipul propietatii
[in]$PropertyValue[String] Valoarea proprietatii daca aceasta este numerica altfel e NULL
[in]$PropertyString[String] Valoarea proprietatii daca aceasta este string altfel e NULL
[in]$PropertyDate[String] Valoarea proprietatii daca aceasta este de tip data altfel e NULL
Exceptions
<5009>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca mutarea TplAssetProperty de pe un TplAsset pe altul
<3037>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca editarea unei inregistrari inexistente
<3096>Campuri obligatorii nu au fost trimise
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplAssetProperty

Definition at line 35 of file TplAssetProperty.php.

deleteTplAssetProperty (   $entity)

sterge inregistrarea aferenta IdAssetProperty primit

Parameters
[in]$IdAssetProperty[Integer] IdAssetProperty
Exceptions
<3038>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca stergerea unei inregistrari inexistente
<4007>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca stergerea unei inregistrari care are un child asociat in TplAssetPropertyMicroflow
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplAssetProperty

Definition at line 181 of file TplAssetProperty.php.

getTplAssetProperty (   $entity)

intoarce un array cu toate field-urile inregistrarii aferente unui IdAssetProperty daca e !=0 si toata tabela daca e ==0

Parameters
[in]$IdTplAssetProperty[Integer] IdAssetProperty
[in]$IdUserAccount[Integer] legatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]$UserAccountType[Integer] acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
[in]$pageSize[Integer] reprezinta numaru de inregistrari pe pagina, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$pageNo[Integer] reprezinta numarul paginii care urmeaza sa fie afisata, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderColumn[String] reprezinta coloana dupa care se va face ordonarea rezultatului, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderType[String] reprezinta modul in care se va face ordonarea rezultatului (DESC/ASC), este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
Exceptions
<3039>Intoarce eroare self descriptiva daca se apeleaza o inregistrare inexistenta
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplAssetProperty

Definition at line 246 of file TplAssetProperty.php.


The documentation for this class was generated from the following file: