Next4Me
 All Classes Files Functions Variables
Application_Model_TplAssetPropertyMicroflow Class Reference

Administrare TplAssetPropertyMicroflow Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru TplAssetPropertyMicroflow. More...

Inheritance diagram for Application_Model_TplAssetPropertyMicroflow:

Public Member Functions

 addEditTplAssetPropertyMicroflow ($entity)
 adauga inregistrare noua daca IdTplAssetPropertyMicrofolow ==0 sau editeaza inregistrarea aferenta daca !=0 ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale More...
 
 deleteTplAssetPropertyMicroflow ($entity)
 sterge inregistrarea aferenta IdTplAssetPropertyMicrofolow primit More...
 
 getTplAssetPropertyMicroflow ($entity)
 intoarce inregistrarea aferenta id-ului primit daca acesta e !=0 iar daca e ==0 atunci returneaza tot continutul tabelei More...
 

Protected Attributes

 $_name ="TplAssetPropertyMicroflow"
 tabela mapata de clasa
 
 $_primary ="IdTplAssetPropertyMicroflow"
 cheie primara
 

Detailed Description

Administrare TplAssetPropertyMicroflow Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru TplAssetPropertyMicroflow.

Definition at line 14 of file TplAssetPropertyMicroflow.php.

Member Function Documentation

addEditTplAssetPropertyMicroflow (   $entity)

adauga inregistrare noua daca IdTplAssetPropertyMicrofolow ==0 sau editeaza inregistrarea aferenta daca !=0 ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale

Parameters
[in]$IdTplAssetPropertyMicrofolow[Integer] IdTplAssetPropertyMicrofolow
[in]$IdTplAssetProperty[Integer] IdTplAssetProperty din tabela TplAssetProperty
[in]$IdTplMf[Integer] IdTplMf din tabela tplMicroflows
Exceptions
<5010>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca mutarea unui TplAssetPropertyMicroflow de pe un TplAssetProperty pe altul
<3040>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca editarea unei inregistrari inexistente
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplAssetPropertyMicroflow

Definition at line 31 of file TplAssetPropertyMicroflow.php.

deleteTplAssetPropertyMicroflow (   $entity)

sterge inregistrarea aferenta IdTplAssetPropertyMicrofolow primit

Parameters
[in]$IdTplAssetPropertyMicrofolow[Integer] IdTplAssetPropertyMicrofolow
Exceptions
<3041>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca stergerea unei inregistrari inexistente
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplAssetPropertyMicroflow

Definition at line 139 of file TplAssetPropertyMicroflow.php.

getTplAssetPropertyMicroflow (   $entity)

intoarce inregistrarea aferenta id-ului primit daca acesta e !=0 iar daca e ==0 atunci returneaza tot continutul tabelei

Parameters
[in]$IdTplAssetPropertyMicrofolow[Integer] IdTplAssetPropertyMicrofolow
[in]$IdUserAccount[Integer] legatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]$UserAccountType[Integer] acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
[in]$pageSize[Integer] reprezinta numaru de inregistrari pe pagina, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$pageNo[Integer] reprezinta numarul paginii care urmeaza sa fie afisata, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderColumn[String] reprezinta coloana dupa care se va face ordonarea rezultatului, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderType[String] reprezinta modul in care se va face ordonarea rezultatului (DESC/ASC), este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
Exceptions
<3042>Intoarce eroare self descriptiva daca se apeleaza o inregistrare inexistenta
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplAssetPropertyMicroflow

Definition at line 192 of file TplAssetPropertyMicroflow.php.


The documentation for this class was generated from the following file: