Next4Me
 All Classes Files Functions Variables
Application_Model_TplContextCondition Class Reference

Administrare TplContextCondition Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru TplContextCondition. More...

Inheritance diagram for Application_Model_TplContextCondition:

Public Member Functions

 addEditTplContextCondition ($entity)
 adauga inregistrare noua daca IdTplContextCondition ==0 sau editeaza inregistrarea aferenta daca !=0 ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale More...
 
 deleteTplContextCondition ($entity)
 sterge inregistrarea aferenta IdTplContextCondition primit More...
 
 getTplContextCondition ($entity)
 intoarce un array cu toate field-urile inregistrarii aferente unui IdTplContextCondition daca e !=0 si toata tabela daca e ==0 More...
 

Protected Attributes

 $_name ="TplContextCondition"
 tabela mapata de clasa
 
 $_primary ="IdTplContextCondition"
 cheie primara
 

Detailed Description

Administrare TplContextCondition Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru TplContextCondition.

Definition at line 14 of file TplContextCondition.php.

Member Function Documentation

addEditTplContextCondition (   $entity)

adauga inregistrare noua daca IdTplContextCondition ==0 sau editeaza inregistrarea aferenta daca !=0 ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale

Parameters
[in]$IdTplContextCondition[Integer] IdTplContextCondition
[in]$IdTplContext[Integer] IdTplContext din tabela TplContext
[in]$Name[String] Nume
[in]$Description[String] Descriere
[in]$IdContext[Integer] IdContext din tabela Context
Exceptions
<3046>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca editarea unei inregistrari inexistente
<5011>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca mutarea unei inregistrari de pe TplContext pe altul
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplContextCondition

Definition at line 32 of file TplContextCondition.php.

deleteTplContextCondition (   $entity)

sterge inregistrarea aferenta IdTplContextCondition primit

Parameters
[in]$IdTplContextCondition[Integer] IdTplContextCondition
Exceptions
<3047>Intoarce eroare self descrptiva daca se incearca stergerea unei inregistrari inexistente
<4009>Intoarce eroare self descrptiva daca se incearca stergerea unei inregistrari care are un child in TplContextFactor
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplContextCondition

Definition at line 157 of file TplContextCondition.php.

getTplContextCondition (   $entity)

intoarce un array cu toate field-urile inregistrarii aferente unui IdTplContextCondition daca e !=0 si toata tabela daca e ==0

Parameters
[in]$IdTplContextCondition[Integer] IdTplContextCondition
[in]$IdUserAccount[Integer] legatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]$UserAccountType[Integer] acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
[in]$pageSize[Integer] reprezinta numaru de inregistrari pe pagina, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$pageNo[Integer] reprezinta numarul paginii care urmeaza sa fie afisata, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderColumn[String] reprezinta coloana dupa care se va face ordonarea rezultatului, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderType[String] reprezinta modul in care se va face ordonarea rezultatului (DESC/ASC), este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
Exceptions
<3048>Intoarce eroare self descriptiva daca se apeleaza o inregistrare inexistenta
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplContextCondition

Definition at line 224 of file TplContextCondition.php.


The documentation for this class was generated from the following file: