Next4Me
 All Classes Files Functions Variables
Application_Model_TplContextFactor Class Reference

Administrare TplContextFactor Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru TplContextFactor. More...

Inheritance diagram for Application_Model_TplContextFactor:

Public Member Functions

 addEditTplContextFactor ($entity)
 adauga inregistrare noua daca IdTplContextFactor ==0 sau editeaza inregistrarea aferenta daca !=0 ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale More...
 
 deleteTplContextFactor ($entity)
 sterge inregistrarea aferenta IdTplContextFactor primit More...
 
 getTplContextFactor ($entity)
 intoarce un array cu toate field-urile inregistrarii aferente unui IdTplContextFactor daca e !=0 si toata tabela daca e ==0 More...
 

Protected Attributes

 $_name ="TplContextFactor"
 tabela mapata de clasa
 
 $_primary ="IdTplContextFactor"
 cheie primara
 

Detailed Description

Administrare TplContextFactor Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru TplContextFactor.

Definition at line 14 of file TplContextFactor.php.

Member Function Documentation

addEditTplContextFactor (   $entity)

adauga inregistrare noua daca IdTplContextFactor ==0 sau editeaza inregistrarea aferenta daca !=0 ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale

Parameters
[in]$IdTplContextFactor[Integer] IdTplContextFactor
[in]$Name[String] Nume
[in]$Type[String] Tip
[in]$Function[String] Functie
[in]$Value[String] Valuare
[in]$IdTplContextCondition[Integer] IdTplContextCondition din tabela TplContextCondition
Exceptions
<3049>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca editarea unei inregistrari inexistente
<5012>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca mutarea unei inregistrari de pe un TplContextCondition pe altul
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplContextFactor

Definition at line 33 of file TplContextFactor.php.

deleteTplContextFactor (   $entity)

sterge inregistrarea aferenta IdTplContextFactor primit

Parameters
[in]$IdTplContextFactor[Integer] IdTplContextFactor
Exceptions
<3050>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca stergerea unei inregistrari inexistente
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplContextFactor

Definition at line 163 of file TplContextFactor.php.

getTplContextFactor (   $entity)

intoarce un array cu toate field-urile inregistrarii aferente unui IdTplContextFactor daca e !=0 si toata tabela daca e ==0

Parameters
[in]$IdTplContextFactor[Integer] IdTplContextFactor
[in]$IdUserAccount[Integer] legatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]$UserAccountType[Integer] acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
[in]$pageSize[Integer] reprezinta numaru de inregistrari pe pagina, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$pageNo[Integer] reprezinta numarul paginii care urmeaza sa fie afisata, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderColumn[String] reprezinta coloana dupa care se va face ordonarea rezultatului, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderType[String] reprezinta modul in care se va face ordonarea rezultatului (DESC/ASC), este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
Exceptions
<3051>Intoarce eroare self descriptiva daca se apeleaza o inregistrare inexistenta
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplContextFactor

Definition at line 216 of file TplContextFactor.php.


The documentation for this class was generated from the following file: