Next4Me
 All Classes Files Functions Variables
Application_Model_TplMicroflowAction Class Reference

Administrare TplMicroflowAction Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru TplMicroflowAction. More...

Inheritance diagram for Application_Model_TplMicroflowAction:

Public Member Functions

 addEditTplMicroflowAction ($entity)
 adauga inregistrare noua daca IdTplMicroflowAction ==0 sau editeaza inregistrarea aferenta daca !=0 ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale More...
 
 deleteTplMicroflowAction ($entity)
 sterge inregistrarea aferenta IdTplMicroflowAction primit More...
 
 getTplMicroflowAction ($entity)
 intoarce un array cu toate field-urile inregistrarii aferente unui IdTplMicroflowAction daca e !=0 si toata tabela daca e ==0 More...
 

Protected Attributes

 $_name ="TplMicroflowAction"
 tabela mapata de clasa
 
 $_primary ="IdTplMicroflowAction"
 cheie primara
 

Detailed Description

Administrare TplMicroflowAction Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru TplMicroflowAction.

Definition at line 16 of file TplMicroflowAction.php.

Member Function Documentation

addEditTplMicroflowAction (   $entity)

adauga inregistrare noua daca IdTplMicroflowAction ==0 sau editeaza inregistrarea aferenta daca !=0 ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale

Parameters
[in]$IdTplMicroflowAction[Integer] IdTplMicroflowAction
[in]$IdTplMicroflow[Integer] IdTplMicroflow din tabela TplMicroflow
[in]$IdTplActionType[Integer] IdTplActionType din tabela TplActionType
[in]$Name[String] Nume
[in]$Description[String] Descriere
[in]$IdTplContext[Integer] IdTplContext din tabela TplContext
Exceptions
<3070>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca editarea unei inregistrari inexistente
<5017>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca mutarea unei inregistrari de pe un TplMicroflow pe altul
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplMicroflowAction

Definition at line 35 of file TplMicroflowAction.php.

deleteTplMicroflowAction (   $entity)

sterge inregistrarea aferenta IdTplMicroflowAction primit

Parameters
[in]$IdTplMicroflowAction[Integer] IdTplMicroflowAction
Exceptions
<3071>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca stergerea unei inregistrari inexistente
<4012>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca stergerea unei inregistrari care are un child in TplMicroflowActionResult
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplMicroflowAction

Definition at line 168 of file TplMicroflowAction.php.

getTplMicroflowAction (   $entity)

intoarce un array cu toate field-urile inregistrarii aferente unui IdTplMicroflowAction daca e !=0 si toata tabela daca e ==0

Parameters
[in]$IdTplMicroflowAction[Integer] IdTplMicroflowAction
[in]$IdUserAccount[Integer] legatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]$UserAccountType[Integer] acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
[in]$pageSize[Integer] reprezinta numaru de inregistrari pe pagina, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$pageNo[Integer] reprezinta numarul paginii care urmeaza sa fie afisata, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderColumn[String] reprezinta coloana dupa care se va face ordonarea rezultatului, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderType[String] reprezinta modul in care se va face ordonarea rezultatului (DESC/ASC), este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
Exceptions
<3072>Intoarce eroare self descriptiva daca se apeleaza o inregistrare inexistenta
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplMicroflowAction

Definition at line 244 of file TplMicroflowAction.php.


The documentation for this class was generated from the following file: