Next4Me
 All Classes Files Functions Variables
Application_Model_TplMicroflowActionResult Class Reference

Administrare TplMicroflowActionResult. More...

Inheritance diagram for Application_Model_TplMicroflowActionResult:

Public Member Functions

 addEditTplMicroflowActionResult ($entity)
 adauga inregistrare noua daca IdTplMicroflowActionResult ==0 sau editeaza inregistrarea aferenta daca !=0 ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale More...
 
 deleteTplMicroflowActionResult ($entity)
 sterge inregistrarea aferenta IdTplMicroflowActionResult primit More...
 
 getTplMicroflowActionResult ($entity)
 intoarce un array cu toate field-urile inregistrarii aferente unui IdTplMicroflowActionResult daca e !=0 si toata tabela daca e ==0 More...
 

Protected Attributes

 $_name ="TplMicroflowActionResult"
 tabela mapata de clasa
 
 $_primary ="IdTplMicroflowActionResult"
 cheie primara
 

Detailed Description

Administrare TplMicroflowActionResult.

Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru TplMicroflowActionResult.

Definition at line 19 of file TplMicroflowActionResult.php.

Member Function Documentation

addEditTplMicroflowActionResult (   $entity)

adauga inregistrare noua daca IdTplMicroflowActionResult ==0 sau editeaza inregistrarea aferenta daca !=0 ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale

Parameters
[in]$IdTplMicroflowActionResult[Integer] IdTplMicroflowActionResult
[in]$IdTplMicroflowAction[Integer] IdTplMicroflowAction din tabela TplMicroflowAction
[in]$Name[String] Nume
[in]$Description[String] Description
[in]$IsSuccess[bool] IsSuccess=1 daca e succes si 0 daca nu e
[in]$IdTplMicroflowNextAction[Integer] IdTplMicroflowNextAction din tabela TplMicroflowNextAction
[in]$IdTplActionTypeResult[Integer] IdTplActionTypeResult din tabela TplActionTypeResult
Exceptions
<3073>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca editarea unei inregistrari inexistente
<5018>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca mutarea unei inregistrari de pe un TplMicroflowAction pe altul
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplMicroflowActionResult

Definition at line 39 of file TplMicroflowActionResult.php.

deleteTplMicroflowActionResult (   $entity)

sterge inregistrarea aferenta IdTplMicroflowActionResult primit

Parameters
[in]$IdTplMicroflowActionResult[Integer] IdTplMicroflowActionResult
Exceptions
<3074>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca stergerea unei inregistrari inexistente
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplMicroflowActionResult

Definition at line 183 of file TplMicroflowActionResult.php.

getTplMicroflowActionResult (   $entity)

intoarce un array cu toate field-urile inregistrarii aferente unui IdTplMicroflowActionResult daca e !=0 si toata tabela daca e ==0

Parameters
[in]$IdTplMicroflowActionResult[Integer] IdTplMicroflowActionResult
[in]$IdUserAccount[Integer] legatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]$UserAccountType[Integer] acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
[in]$pageSize[Integer] reprezinta numaru de inregistrari pe pagina, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$pageNo[Integer] reprezinta numarul paginii care urmeaza sa fie afisata, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderColumn[String] reprezinta coloana dupa care se va face ordonarea rezultatului, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderType[String] reprezinta modul in care se va face ordonarea rezultatului (DESC/ASC), este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
Exceptions
<3075>Intoarce eroare self descriptiva daca se apeleaza o inregistrare inexistenta
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplMicroflowActionResult

Definition at line 236 of file TplMicroflowActionResult.php.


The documentation for this class was generated from the following file: