Next4Me
 All Classes Files Functions Variables
Application_Model_TplMicroflowNextAction Class Reference

Administrare TplMicroflowNextAction. More...

Inheritance diagram for Application_Model_TplMicroflowNextAction:

Public Member Functions

 addEditTplMicroflowNextAction ($entity)
 adauga inregistrare noua daca IdTplMicroflowNextAction ==0 sau editeaza inregistrarea aferenta daca !=0 ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale More...
 
 deleteTplMicroflowNextAction ($entity)
 sterge inregistrarea aferenta IdTplMicroflowNextAction primit More...
 
 getTplMicroflowNextAction ($entity)
 intoarce un array cu toate field-urile inregistrarii aferente unui IdTplMicroflowNextAction daca e !=0 si toata tabela daca e ==0 More...
 

Protected Attributes

 $_name ="TplMicroflowNextAction"
 tabela mapata de clasa
 
 $_primary ="IdTplMicroflowNextAction"
 cheie primara
 

Detailed Description

Administrare TplMicroflowNextAction.

Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru TplMicroflowNextAction.

Definition at line 20 of file TplMicroflowNextAction.php.

Member Function Documentation

addEditTplMicroflowNextAction (   $entity)

adauga inregistrare noua daca IdTplMicroflowNextAction ==0 sau editeaza inregistrarea aferenta daca !=0 ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol. La Editare in afara de id toate sunt optionale

Parameters
[in]$IdTplMicroflowNextAction[Integer] IdTplMicroflowNextAction
[in]$IdTplMicroflowAction[Integer] IdTplMicroflowAction din tabela TplMicroflowAction
[in]$Name[String] Nume
[in]$Description[String] Descriere
[in]$IsRecursive[bool] IsRecursive cand e 0 nu e recursiv cand e 1 este
[in]$IdTplActionTypeNextAction[Integer] IdTplActionTypeNextAction din tabela TplActionTypeNextAction
Exceptions
<3076>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca editarea unei inregistrari inexistente
<5019>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca mutarea unei inregistrari de pe un TplMicroflowAction pe altul
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplMicroflowNextAction

Definition at line 39 of file TplMicroflowNextAction.php.

deleteTplMicroflowNextAction (   $entity)

sterge inregistrarea aferenta IdTplMicroflowNextAction primit

Parameters
[in]$IdTplMicroflowNextAction[Integer] IdTplMicroflowNextAction
Exceptions
<3077>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca stergerea unei inregistrari inexistente
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplMicroflowNextAction

Definition at line 171 of file TplMicroflowNextAction.php.

getTplMicroflowNextAction (   $entity)

intoarce un array cu toate field-urile inregistrarii aferente unui IdTplMicroflowNextAction daca e !=0 si toata tabela daca e ==0

Parameters
[in]$IdTplMicroflowNextAction[Integer] IdTplMicroflowNextAction
[in]$IdUserAccount[Integer] legatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]$UserAccountType[Integer] acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
[in]$pageSize[Integer] reprezinta numaru de inregistrari pe pagina, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$pageNo[Integer] reprezinta numarul paginii care urmeaza sa fie afisata, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderColumn[String] reprezinta coloana dupa care se va face ordonarea rezultatului, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderType[String] reprezinta modul in care se va face ordonarea rezultatului (DESC/ASC), este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
Exceptions
<3078>Intoarce eroare self descriptiva daca se apeleaza o inregistrare inexistenta
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplMicroflowNextAction

Definition at line 224 of file TplMicroflowNextAction.php.


The documentation for this class was generated from the following file: