Next4Me
 All Classes Files Functions Variables
Application_Model_UserAccount Class Reference

Administrare UserAccount. More...

Inheritance diagram for Application_Model_UserAccount:

Public Member Functions

 doLogin ($username, $password, $chanel)
 verifica daca exista un user cu userul si parola data si daca e activ More...
 
 getUserAccount ($entity)
 Returneaza (in campul "response") UserAccount-ul aferent unui IdUserAccount (cand IdUserAccount!=0) sau toate inregistrarile (cand IdUserAccount==0). In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string). More...
 
 deleteUserAccount ($entity)
 
 cleanUserAccount ()
 
 addEditUserAccount ($entity)
 Adauga o inregaistrare noua daca IdUserAccount==0, sau face update la una existenta daca IdUserAccount!=0. More...
 
 newUserAccount ($entity)
 Inregistrare conturi noi. More...
 
 activateUserAccount ($entity)
 Activeaza un cont deja creat. Datele se trimit prin post cum e la restul functiilor. More...
 
 checkEmail ($entity)
 Verifica daca adresa de email mai exista in baza de date. More...
 
 checkUserName ($entity)
 Verifica daca usernameul mai exista in baza de date. More...
 

Protected Attributes

 $_name ="UserAccount"
 tabela mapata de clasa
 
 $_primary ="IdUserAccount"
 cheie primara
 

Detailed Description

Administrare UserAccount.

Definition at line 16 of file UserAccount.php.

Member Function Documentation

activateUserAccount (   $entity)

Activeaza un cont deja creat. Datele se trimit prin post cum e la restul functiilor.

Parameters
[in]$key[String] Guid-ul contului ce trebuie activat
Exceptions
<3203>Cont inexistent
<3204>Acest cont nu mai poate fi activat
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing Activate

Definition at line 884 of file UserAccount.php.

addEditUserAccount (   $entity)

Adauga o inregaistrare noua daca IdUserAccount==0, sau face update la una existenta daca IdUserAccount!=0.

Parameters
[in]$IdUserAccount[Integer] IdUserAccount
[in]$UserName[String] UserName-ul utilizat pentru log-in
[in]$Password[String] Parola utilizata pentru log-in
[in]$RecoveryAnswer[String] Raspunsul intrebarii pentru recuperare parola
[in]$RecoveryQuestion[String] Intrebare folosita pentru recuperare parola
[in]$Email[String] Email
[in]$Active[Integer] Daca este 0 userul este inca neactivat si nu se poate loga, daca e 1 este activ
[in]$LastLogInIp[String] Ip-ul de pe care sa logat ultima data
[in]$LastLogInDate[String] Data si ora ultimei logari
[in]$Fail[String] Nr de incercare de logare esuate
[in]$IdContactMyself[Integer] legatura cu tabela Contact catre propriul Contact
[in]$UserAccount_Type[Integer] tipul de cont, 0 daca este de tip admin
[in]$IdUserAccount[Integer] legatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]$UserAccountType[Integer] acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
[in]$pageSize[Integer] reprezinta numaru de inregistrari pe pagina, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$pageNo[Integer] reprezinta numarul paginii care urmeaza sa fie afisata, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderColumn[String] reprezinta coloana dupa care se va face ordonarea rezultatului, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]$orderType[String] reprezinta modul in care se va face ordonarea rezultatului (DESC/ASC), este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
Exceptions
<3121>Campuri obligatorii nu au fost trimise
<3122>Nu puteti edita un User inexistent
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing UserAccount

Definition at line 435 of file UserAccount.php.

checkEmail (   $entity)

Verifica daca adresa de email mai exista in baza de date.

Parameters
[in]$emailString adresa de email
Exceptions
<3202>Nu este setat campul email
<3203>Adrea de email nu este valida
<3204>Emailul este deja folosit
Returns
array(resultId, resultCode)
Used for testing Checkdata

Definition at line 958 of file UserAccount.php.

checkUserName (   $entity)

Verifica daca usernameul mai exista in baza de date.

Parameters
[in]$usernameString adresa de email
Exceptions
<3202>Nu este setat campul email
<3203>Adrea de email nu este valida
<3204>Emailul este deja folosit
Returns
array(resultId, resultCode)
Used for testing Checkdata

Definition at line 1026 of file UserAccount.php.

doLogin (   $username,
  $password,
  $chanel 
)

verifica daca exista un user cu userul si parola data si daca e activ

Parameters
[in]$username[String] username
[in]$password[String] password
[in]$chanel[String] canalul de pe care vine
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing login

Definition at line 30 of file UserAccount.php.

getUserAccount (   $entity)

Returneaza (in campul "response") UserAccount-ul aferent unui IdUserAccount (cand IdUserAccount!=0) sau toate inregistrarile (cand IdUserAccount==0). In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string).

Parameters
[in]$IdUserAccount[Integer] IdUserAccount
[in]$pageSize[Integer] dimensiunea paginii
[in]$pageNo[Integer] numarul paginii
[in]$orderColumn[String] coloana dupa care se face ordonare
[in]$orderType[String] tipul de ordonare ASC/DESC
Exceptions
<3123>User-ul cerut nu exista in baza de date.
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing UserAccount

Definition at line 69 of file UserAccount.php.

newUserAccount (   $entity)

Inregistrare conturi noi.

Parameters
[in]$IdUserAccount[Integer] IdUserAccount
[in]$UserName[String] UserName-ul utilizat pentru log-in
[in]$Password[String] Parola utilizata pentru log-in
[in]$RecoveryAnswer[String] Raspunsul intrebarii pentru recuperare parola
[in]$RecoveryQuestion[String] Intrebare folosita pentru recuperare parola
[in]$Email[String] Email
[in]$IpAddress[String] Ip-ul de pe care sa logat ultima data
[in]$Name[String]
[in]$SurName[String]
[in]$Gender[String]
[in]$Birthday[Date]
Exceptions
<3197>Eroare - newUserAccount-ul trimis are lipsa camp-ul
<3198>In ultimul timp au fost create prea multe conturi
<3199>Eroare camp-ul (s) nu este Valid!
<3200>Varsta nu poate mai mica de (s) sau mai mare de (...
<3201>Eroare - Adresa de Email mai este folosita
<3202>Eroare - Username-ul mai exista
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing newUserAccount

Definition at line 648 of file UserAccount.php.


The documentation for this class was generated from the following file: