Next4Me
 All Classes Files Functions Variables
Channel Class Reference

Administrare Channel. More...

Inheritance diagram for Channel:

Public Member Functions

 addEditChannel ($entity)
 Adauga o inregistrare noua daca IdChannel==0, sau face update la una existenta daca IdChannel!=0.
ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol.
La Editare in afara de id toate sunt optionale. More...
 
 deleteChannel ($entity)
 Sterge Channel aferent IdChannel sau IdChannelType primit. More...
 
 getChannel ($entity)
 Returneaza (in campul "response") Email-ul aferent unui IdChannel (cand IdChannel!=0) sau toate inregistrarile (cand IdChannel==0). De asemenea daca primeste IdChannelType va returnat toate inregistrarile care sunt legate de un ChannelType In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string). More...
 
 getChannelCount ($entity)
 

Protected Attributes

 $_name ="Channel"
 tabela mapata de clasa
 
 $_primary ="IdChannel"
 cheie primara
 

Detailed Description

Administrare Channel.

Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru Channel.

Examples:
Channel.

Definition at line 20 of file Channel.php.

Member Function Documentation

addEditChannel (   $entity)

Adauga o inregistrare noua daca IdChannel==0, sau face update la una existenta daca IdChannel!=0.
ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol.
La Editare in afara de id toate sunt optionale.

Parameters
[in]Integer$IdChannelIdChannel
[in]Integer$IdChannelTypelegatura cu tabela ChannelType unde sunt stocate tipurile de canale disponibile
[in]String$ChannelNameDenumirea canalului
[in]String$TargetIdentificatorul canalului Ex: pentru telefon e numarul, pentru email este adresa efectiva
[in]Integer$Activeste 1 pentru cazul cind este activ si 0 pentru inactiv
Exceptions
<5024>Nu puteti muta un Channel de pe un ChannelType pe altul
<3188>Campuri obligatorii nu au fost trimise
<3189>Nu puteti edita un Channel inexistent
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing Channel
Examples:
Channel.

Definition at line 42 of file Channel.php.

deleteChannel (   $entity)

Sterge Channel aferent IdChannel sau IdChannelType primit.

Parameters
[in]Integer$IdChannelIdChannelType
[in]Integer$IdChannelTypelegatura intre Channel si ChannelType
Exceptions
<3190>Nu puteti sterge un ChannelType inexistent.
<3191>Campuri obligatorii nu au fost trimise
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing Channel
Examples:
Channel.

Definition at line 200 of file Channel.php.

getChannel (   $entity)

Returneaza (in campul "response") Email-ul aferent unui IdChannel (cand IdChannel!=0) sau toate inregistrarile (cand IdChannel==0). De asemenea daca primeste IdChannelType va returnat toate inregistrarile care sunt legate de un ChannelType In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string).

Parameters
[in]Integer$IdChannelIdChannel
[in]Integer$IdChannelTypelegatura intre Channel si ChannelType
[in]Integer$IdUserAccountlegatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]Integer$UserAccountTypeacest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
[in]Integer$pageSizereprezinta numaru de inregistrari pe pagina, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]Integer$pageNoreprezinta numarul paginii care urmeaza sa fie afisata, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]String$orderColumnreprezinta coloana dupa care se va face ordonarea rezultatului, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]String$orderTypereprezinta modul in care se va face ordonarea rezultatului (DESC/ASC), este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
Exceptions
<3193>Channel-ul cerut nu exista in baza de date.
<3192>Campuri obligatorii nu au fost trimise
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing Channel
Examples:
Channel.

Definition at line 313 of file Channel.php.


The documentation for this class was generated from the following file: