Next4Me
 All Classes Files Functions Variables
Microflow Class Reference

Administrare Microflow. More...

Inheritance diagram for Microflow:

Public Member Functions

 addEditMicroflow ($entity)
 Adauga o inregistrare noua daca IdMicroflow==0, sau face update la una existenta daca IdMicroflow!=0.
ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol.
La Editare in afara de id toate sunt optionale. More...
 
 deleteMicroflow ($entity)
 Sterge Microflow aferent IdMicroflow primit. More...
 
 getMicroflow ($entity)
 Returneaza (in campul "response") Microflow-ul aferent unui IdMicroflow (cand IdMicroflow!=0) sau toate inregistrarile (cand IdMicroflow==0). In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string). More...
 
 getMicroflowCount ($entity)
 

Protected Attributes

 $_name ="Microflow"
 tabela mapata de clasa
 
 $_primary ="IdMicroflow"
 cheie primara
 
 $_dependentTable =array('MicroflowAction')
 tabela cu care are FK tabela child
 

Detailed Description

Administrare Microflow.

Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru Microflow.

Examples:
Microflow.

Definition at line 18 of file Microflow.php.

Member Function Documentation

addEditMicroflow (   $entity)

Adauga o inregistrare noua daca IdMicroflow==0, sau face update la una existenta daca IdMicroflow!=0.
ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol.
La Editare in afara de id toate sunt optionale.

Parameters
[in]Integer$IdMicroflowIdMicroflow
[in]Integer$IdAssetPropertyIdAssetProperty din tabela AssetProperty
[in]Integer$IdTplMicroflowIdTplMicroflow din tabela TplMicroflow
[in]String$NameNume
Exceptions
<3016>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca editarea unui Microlow inexistent
<3080>Campuri obligatorii nu au fost trimise
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing Microflow
Examples:
Microflow.

Definition at line 39 of file Microflow.php.

deleteMicroflow (   $entity)

Sterge Microflow aferent IdMicroflow primit.

Parameters
[in]Integer$IdMicroflowIdMicroflow
Exceptions
<3017>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca stergerea unui Microflow inexistent
<3162>Campuri obligatorii nu au fost trimise
<4004>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca stergerea unui Microflow care are MicroflowAction atasat
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing Microflow
Examples:
Microflow.

Definition at line 171 of file Microflow.php.

getMicroflow (   $entity)

Returneaza (in campul "response") Microflow-ul aferent unui IdMicroflow (cand IdMicroflow!=0) sau toate inregistrarile (cand IdMicroflow==0). In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string).

Parameters
[in]Integer$IdMicroflowIdMicroflow
[in]Integer$IdAssetPropertyIdAssetProperty legatura cu tabela AssetProperty
[in]Integer$IdUserAccountlegatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]Integer$UserAccountTypeacest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
[in]Integer$pageSizereprezinta numaru de inregistrari pe pagina, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]Integer$pageNoreprezinta numarul paginii care urmeaza sa fie afisata, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]String$orderColumnreprezinta coloana dupa care se va face ordonarea rezultatului, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]String$orderTypereprezinta modul in care se va face ordonarea rezultatului (DESC/ASC), este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
Exceptions
<3018>Intoarce eroare self descriptiva daca se cere un Microflow inexistent
<3135>Campuri obligatorii nu au fost trimise
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing Microflow
Examples:
Microflow.

Definition at line 279 of file Microflow.php.


The documentation for this class was generated from the following file: