Next4Me
 All Classes Files Functions Variables
TplActionTypeNextAction Class Reference

Administrare TplActionTypeNextAction. More...

Inheritance diagram for TplActionTypeNextAction:

Public Member Functions

 addEditTplActionTypeNextAction ($entity)
 aduaga inregistrare noua daca IdTplActionTypeNextAction ==0 si o editeaza daca este !=0
ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol.
La Editare in afara de id toate sunt optionale More...
 
 deleteTplActionTypeNextAction ($entity)
 sterge inregistrea aferenta id-ului primit More...
 
 getTplActionTypeNextAction ($entity)
 intoare inregistrarea aferenta id-ului daca acesta e !=0 sau toate daca ==0 More...
 

Protected Attributes

 $_name ="TplActionTypeNextAction"
 tabela mapata de clasa
 
 $_primary ="IdTplActionTypeNextAction"
 cheie primara
 

Detailed Description

Administrare TplActionTypeNextAction.

Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru TplActionTypeNextAction.

Examples:
TplActionTypeNextAction.

Definition at line 16 of file TplActionTypeNextAction.php.

Member Function Documentation

addEditTplActionTypeNextAction (   $entity)

aduaga inregistrare noua daca IdTplActionTypeNextAction ==0 si o editeaza daca este !=0
ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol.
La Editare in afara de id toate sunt optionale

Parameters
[in]Integer$IdTplActionTypeNextActionIdTplActionTypeNextAction
[in]Integer$IdTplActionTypeIdTplActionType din tabela tplActionType
[in]String$NameNume
[in]String$DescriptionDescriere
[in]bool$IsRecursiveIsRecursive=1 daca e recursiv daca nu e 0
Exceptions
<3064>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca editarea unei inregistrari inexistente
<5016>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca mutarea unui TplActionTypeNextAction de pe un TplActionType pe altul
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplActionTypeNextAction
Examples:
TplActionTypeNextAction.

Definition at line 35 of file TplActionTypeNextAction.php.

deleteTplActionTypeNextAction (   $entity)

sterge inregistrea aferenta id-ului primit

Parameters
[in]Integer$IdTplActionTypeNextActionIdTplActionTypeNextAction
Exceptions
<3065>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca stergerea unei inregistrari inexistente
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplActionTypeNextAction
Examples:
TplActionTypeNextAction.

Definition at line 153 of file TplActionTypeNextAction.php.

getTplActionTypeNextAction (   $entity)

intoare inregistrarea aferenta id-ului daca acesta e !=0 sau toate daca ==0

Parameters
[in]Integer$IdTplActionTypeNextActionIdTplActionTypeNextAction
[in]Integer$IdUserAccountlegatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]Integer$UserAccountTypeacest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
[in]Integer$pageSizereprezinta numaru de inregistrari pe pagina, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]Integer$pageNoreprezinta numarul paginii care urmeaza sa fie afisata, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]String$orderColumnreprezinta coloana dupa care se va face ordonarea rezultatului, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]String$orderTypereprezinta modul in care se va face ordonarea rezultatului (DESC/ASC), este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
Exceptions
<3066>Intoarce eroare self descriptiva daca se apeleaza o inregistrare inexistenta
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplActionTypeNextAction
Examples:
TplActionTypeNextAction.

Definition at line 206 of file TplActionTypeNextAction.php.


The documentation for this class was generated from the following file: