Next4Me
 All Data Structures Files Functions Variables
TplActionTypeNextActions Class Reference

Administrare TplActionTypeNextActions. More...

Public Member Functions

 AddEditTplActionTypeNextActions ($entity)
 aduaga inregistrare noua daca IdTplActionTypeNextActions ==0 si o editeaza daca este !=0
 DeleteTplActionTypeNextActions ($entity)
 sterge inregistrea aferenta id-ului primit
 GetTplActionTypeNextActions ($entity)
 intoare inregistrarea aferenta id-ului daca acesta e !=0 sau toate daca ==0

Protected Attributes

 $_name = "tplActionTypeNextActions"
 tabela mapata de clasa
 $_primary = "IdTplActionTypeNextAction"
 cheie primara

Detailed Description

Administrare TplActionTypeNextActions.

Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru TplActionTypeNextActions.

Definition at line 14 of file tplActionTypeNextActions.php.


Member Function Documentation

aduaga inregistrare noua daca IdTplActionTypeNextActions ==0 si o editeaza daca este !=0

Parameters:
[in]Integer$IdTplActionTypeNextActionIdTplActionTypeNextAction
[in]Integer$IdTplActionTypeIdTplActionType din tabela tplActionType
[in]String$NameNume
[in]String$DescriptionDescriere
[in]bool$IsRecursiveIsRecursive=1 daca e recursiv daca nu e 0
Exceptions:
<3064>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca editarea unei inregistrari inexistente
<5016>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca mutarea unui tplActionTypeNextActions de pe un tplActionType pe altul
Returns:
array(resultCode, resultId)
Used for testing tplActionTypeNextActions

Definition at line 30 of file tplActionTypeNextActions.php.

sterge inregistrea aferenta id-ului primit

Parameters:
[in]Integer$IdTplActionTypeNextActionIdTplActionTypeNextAction
Exceptions:
<3065>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca stergerea unei inregistrari inexistente
Returns:
array(resultCode, resultId)
Used for testing tplActionTypeNextActions

Definition at line 102 of file tplActionTypeNextActions.php.

intoare inregistrarea aferenta id-ului daca acesta e !=0 sau toate daca ==0

Parameters:
[in]Integer$IdTplActionTypeNextActionIdTplActionTypeNextAction
Exceptions:
<3066>Intoarce eroare self descriptiva daca se apeleaza o inregistrare inexistenta
Returns:
array(resultCode, resultId)
Used for testing tplActionTypeNextActions

Definition at line 149 of file tplActionTypeNextActions.php.


The documentation for this class was generated from the following file: