Next4Me
 All Classes Files Functions Variables
TplActionTypeResult Class Reference

Administrare TplActionTypeResult. More...

Inheritance diagram for TplActionTypeResult:

Public Member Functions

 addEditTplActionTypeResult ($entity)
 adauga inregistrare noua daca IdTplActionTypeResult==0 sau editeaza inregistrarea aferenta IdTplActionTypeResult !=0
ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol.
La Editare in afara de id toate sunt optionale More...
 
 deleteTplActionTypeResult ($entity)
 sterge inregistrarea aferenta IdTplActionTypeResult specificat More...
 
 getTplActionTypeResult ($entity)
 returneaza un array cu toate datele aferente unui id sau in caz ca id=0 returneaza toate inregistrarile More...
 

Protected Attributes

 $_name ="TplActionTypeResult"
 tabela mapata de clasa
 
 $_primary ="IdTplActionTypeResult"
 cheie primara
 

Detailed Description

Administrare TplActionTypeResult.

Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru TplActionTypeResult.

Examples:
TplActionTypeResult.

Definition at line 16 of file TplActionTypeResult.php.

Member Function Documentation

addEditTplActionTypeResult (   $entity)

adauga inregistrare noua daca IdTplActionTypeResult==0 sau editeaza inregistrarea aferenta IdTplActionTypeResult !=0
ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol.
La Editare in afara de id toate sunt optionale

Parameters
[in]Integer$IdTplActionTypeResultIdTplActionTypeResult
[in]Integer$IdTplActionTypeIdTplActionType din tabela TplActionType
[in]String$NameNume
[in]String$DescriptionDescriere
[in]bool$IsSuccesIsSucces=1 daca e succes daca nu e 0
[in]Integer$IdTplActionTypeNextActionIdTplActionTypeNextAction din tabela TplActionTypeNextAction
Exceptions
<3058>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca editarea unei inregistrari inexistente
<5014>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca mutare unui TplActionTypeResult de pe un TplActionType pe altul
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplActionTypeResult
Examples:
TplActionTypeResult.

Definition at line 36 of file TplActionTypeResult.php.

deleteTplActionTypeResult (   $entity)

sterge inregistrarea aferenta IdTplActionTypeResult specificat

Parameters
[in]Integer$IdTplActionTypeResultIdTplActionTypeResult
Exceptions
<3059>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca stergerea unei inregistrari inexistente
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplActionTypeResult
Examples:
TplActionTypeResult.

Definition at line 164 of file TplActionTypeResult.php.

getTplActionTypeResult (   $entity)

returneaza un array cu toate datele aferente unui id sau in caz ca id=0 returneaza toate inregistrarile

Parameters
[in]Integer$IdTplActionTypeResultIdTplActionTypeResult
[in]Integer$IdUserAccountlegatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]Integer$UserAccountTypeacest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
[in]Integer$pageSizereprezinta numaru de inregistrari pe pagina, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]Integer$pageNoreprezinta numarul paginii care urmeaza sa fie afisata, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]String$orderColumnreprezinta coloana dupa care se va face ordonarea rezultatului, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]String$orderTypereprezinta modul in care se va face ordonarea rezultatului (DESC/ASC), este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
Exceptions
<3060>Intoarce eroare self descriptiva daca se apeleaza o inregistrare inexistenta
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplActionTypeResult
Examples:
TplActionTypeResult.

Definition at line 217 of file TplActionTypeResult.php.


The documentation for this class was generated from the following file: