Next4Me
 All Classes Files Functions Variables
TplAsset Class Reference

Administrare TplAsset. More...

Inheritance diagram for TplAsset:

Public Member Functions

 addEditTplAsset ($entity)
 adauga inregistrare noua daca IdTplAsset ==0 sau editeaza inregistrarea aferenta daca !=0
ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol.
La Editare in afara de id toate sunt optionale More...
 
 deleteTplAsset ($entity)
 sterge inregistrarea aferenta IdAsset primit More...
 
 getTplAsset ($entity)
 intoarce un array cu toate field-urile inregistrarii aferente unui IdTplAsset daca e !=0 si toata tabela daca e ==0 More...
 

Protected Attributes

 $_name ="TplAsset"
 tabela mapata de clasa
 
 $_primary ="IdTplAsset"
 cheie primara
 

Detailed Description

Administrare TplAsset.

Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru TplAsset.

Examples:
CmplxTemplate, and TplAsset.

Definition at line 16 of file TplAsset.php.

Member Function Documentation

addEditTplAsset (   $entity)

adauga inregistrare noua daca IdTplAsset ==0 sau editeaza inregistrarea aferenta daca !=0
ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol.
La Editare in afara de id toate sunt optionale

Parameters
[in]Integer$IdTplAssetIdTplAsset
[in]String$NameNume
Exceptions
<3034>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca editarea unei inregistrari inexistente
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplAsset
Examples:
TplAsset.

Definition at line 30 of file TplAsset.php.

deleteTplAsset (   $entity)

sterge inregistrarea aferenta IdAsset primit

Parameters
[in]Integer$IdTplAssetIdTplAsset
Exceptions
<3035>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca stergerea unei inregistrari inexistente
<4006>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca stergerea unei inregistrari care are un child in TplAssetProperties
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplAsset
Examples:
TplAsset.

Definition at line 116 of file TplAsset.php.

getTplAsset (   $entity)

intoarce un array cu toate field-urile inregistrarii aferente unui IdTplAsset daca e !=0 si toata tabela daca e ==0

Parameters
[in]Integer$IdTplAssetIdTplAsset
[in]Integer$IdUserAccountlegatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]Integer$UserAccountTypeacest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
[in]Integer$pageSizereprezinta numaru de inregistrari pe pagina, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]Integer$pageNoreprezinta numarul paginii care urmeaza sa fie afisata, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]String$orderColumnreprezinta coloana dupa care se va face ordonarea rezultatului, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]String$orderTypereprezinta modul in care se va face ordonarea rezultatului (DESC/ASC), este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
Exceptions
<3036>Intoarce eroare self descriptiva daca se apeleaza o inregistrare inexistenta
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplAsset
Examples:
TplAsset.

Definition at line 183 of file TplAsset.php.


The documentation for this class was generated from the following file: