Next4Me
 All Classes Files Functions Variables
TplMicroflowAction Class Reference

Administrare TplMicroflowAction. More...

Inheritance diagram for TplMicroflowAction:

Public Member Functions

 addEditTplMicroflowAction ($entity)
 adauga inregistrare noua daca IdTplMicroflowAction ==0 sau editeaza inregistrarea aferenta daca !=0
ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol.
La Editare in afara de id toate sunt optionale More...
 
 deleteTplMicroflowAction ($entity)
 sterge inregistrarea aferenta IdTplMicroflowAction primit More...
 
 getTplMicroflowAction ($entity)
 intoarce un array cu toate field-urile inregistrarii aferente unui IdTplMicroflowAction daca e !=0 si toata tabela daca e ==0 More...
 

Protected Attributes

 $_name ="TplMicroflowAction"
 tabela mapata de clasa
 
 $_primary ="IdTplMicroflowAction"
 cheie primara
 

Detailed Description

Administrare TplMicroflowAction.

Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru TplMicroflowAction.

Examples:
TplMicroflowAction.

Definition at line 19 of file TplMicroflowAction.php.

Member Function Documentation

addEditTplMicroflowAction (   $entity)

adauga inregistrare noua daca IdTplMicroflowAction ==0 sau editeaza inregistrarea aferenta daca !=0
ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol.
La Editare in afara de id toate sunt optionale

Parameters
[in]Integer$IdTplMicroflowActionIdTplMicroflowAction
[in]Integer$IdTplMicroflowIdTplMicroflow din tabela TplMicroflow
[in]Integer$IdTplActionTypeIdTplActionType din tabela TplActionType
[in]String$NameNume
[in]String$DescriptionDescriere
[in]Integer$IdTplContextIdTplContext din tabela TplContext
Exceptions
<3070>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca editarea unei inregistrari inexistente
<5017>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca mutarea unei inregistrari de pe un TplMicroflow pe altul
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplMicroflowAction
Examples:
TplMicroflowAction.

Definition at line 38 of file TplMicroflowAction.php.

deleteTplMicroflowAction (   $entity)

sterge inregistrarea aferenta IdTplMicroflowAction primit

Parameters
[in]Integer$IdTplMicroflowActionIdTplMicroflowAction
Exceptions
<3071>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca stergerea unei inregistrari inexistente
<4012>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca stergerea unei inregistrari care are un child in TplMicroflowActionResult
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplMicroflowAction
Examples:
TplMicroflowAction.

Definition at line 171 of file TplMicroflowAction.php.

getTplMicroflowAction (   $entity)

intoarce un array cu toate field-urile inregistrarii aferente unui IdTplMicroflowAction daca e !=0 si toata tabela daca e ==0

Parameters
[in]Integer$IdTplMicroflowActionIdTplMicroflowAction
[in]Integer$IdUserAccountlegatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]Integer$UserAccountTypeacest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
[in]Integer$pageSizereprezinta numaru de inregistrari pe pagina, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]Integer$pageNoreprezinta numarul paginii care urmeaza sa fie afisata, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]String$orderColumnreprezinta coloana dupa care se va face ordonarea rezultatului, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]String$orderTypereprezinta modul in care se va face ordonarea rezultatului (DESC/ASC), este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
Exceptions
<3072>Intoarce eroare self descriptiva daca se apeleaza o inregistrare inexistenta
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplMicroflowAction
Examples:
TplMicroflowAction.

Definition at line 247 of file TplMicroflowAction.php.


The documentation for this class was generated from the following file: