Next4Me
 All Classes Files Functions Variables
TplMicroflowActionResult Class Reference

Administrare TplMicroflowActionResult. More...

Inheritance diagram for TplMicroflowActionResult:

Public Member Functions

 addEditTplMicroflowActionResult ($entity)
 adauga inregistrare noua daca IdTplMicroflowActionResult ==0 sau editeaza inregistrarea aferenta daca !=0
ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol.
La Editare in afara de id toate sunt optionale More...
 
 deleteTplMicroflowActionResult ($entity)
 sterge inregistrarea aferenta IdTplMicroflowActionResult primit More...
 
 getTplMicroflowActionResult ($entity)
 intoarce un array cu toate field-urile inregistrarii aferente unui IdTplMicroflowActionResult daca e !=0 si toata tabela daca e ==0 More...
 

Protected Attributes

 $_name ="TplMicroflowActionResult"
 tabela mapata de clasa
 
 $_primary ="IdTplMicroflowActionResult"
 cheie primara
 

Detailed Description

Administrare TplMicroflowActionResult.

Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru TplMicroflowActionResult.

Examples:
TplMicroflowActionResult.

Definition at line 19 of file TplMicroflowActionResult.php.

Member Function Documentation

addEditTplMicroflowActionResult (   $entity)

adauga inregistrare noua daca IdTplMicroflowActionResult ==0 sau editeaza inregistrarea aferenta daca !=0
ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol.
La Editare in afara de id toate sunt optionale

Parameters
[in]Integer$IdTplMicroflowActionResultIdTplMicroflowActionResult
[in]Integer$IdTplMicroflowActionIdTplMicroflowAction din tabela TplMicroflowAction
[in]String$NameNume
[in]String$DescriptionDescription
[in]bool$IsSuccessIsSuccess=1 daca e succes si 0 daca nu e
[in]Integer$IdTplMicroflowNextActionIdTplMicroflowNextAction din tabela TplMicroflowNextAction
[in]Integer$IdTplActionTypeResultIdTplActionTypeResult din tabela TplActionTypeResult
Exceptions
<3073>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca editarea unei inregistrari inexistente
<5018>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca mutarea unei inregistrari de pe un TplMicroflowAction pe altul
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplMicroflowActionResult
Examples:
TplMicroflowActionResult.

Definition at line 39 of file TplMicroflowActionResult.php.

deleteTplMicroflowActionResult (   $entity)

sterge inregistrarea aferenta IdTplMicroflowActionResult primit

Parameters
[in]Integer$IdTplMicroflowActionResultIdTplMicroflowActionResult
Exceptions
<3074>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca stergerea unei inregistrari inexistente
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplMicroflowActionResult
Examples:
TplMicroflowActionResult.

Definition at line 183 of file TplMicroflowActionResult.php.

getTplMicroflowActionResult (   $entity)

intoarce un array cu toate field-urile inregistrarii aferente unui IdTplMicroflowActionResult daca e !=0 si toata tabela daca e ==0

Parameters
[in]Integer$IdTplMicroflowActionResultIdTplMicroflowActionResult
[in]Integer$IdUserAccountlegatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]Integer$UserAccountTypeacest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
[in]Integer$pageSizereprezinta numaru de inregistrari pe pagina, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]Integer$pageNoreprezinta numarul paginii care urmeaza sa fie afisata, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]String$orderColumnreprezinta coloana dupa care se va face ordonarea rezultatului, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]String$orderTypereprezinta modul in care se va face ordonarea rezultatului (DESC/ASC), este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
Exceptions
<3075>Intoarce eroare self descriptiva daca se apeleaza o inregistrare inexistenta
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplMicroflowActionResult
Examples:
TplMicroflowActionResult.

Definition at line 236 of file TplMicroflowActionResult.php.


The documentation for this class was generated from the following file: