Next4Me
 All Classes Files Functions Variables
TplMicroflowNextAction Class Reference

Administrare TplMicroflowNextAction. More...

Inheritance diagram for TplMicroflowNextAction:

Public Member Functions

 addEditTplMicroflowNextAction ($entity)
 adauga inregistrare noua daca IdTplMicroflowNextAction ==0 sau editeaza inregistrarea aferenta daca !=0
ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol.
La Editare in afara de id toate sunt optionale More...
 
 deleteTplMicroflowNextAction ($entity)
 sterge inregistrarea aferenta IdTplMicroflowNextAction primit More...
 
 getTplMicroflowNextAction ($entity)
 intoarce un array cu toate field-urile inregistrarii aferente unui IdTplMicroflowNextAction daca e !=0 si toata tabela daca e ==0 More...
 

Protected Attributes

 $_name ="TplMicroflowNextAction"
 tabela mapata de clasa
 
 $_primary ="IdTplMicroflowNextAction"
 cheie primara
 

Detailed Description

Administrare TplMicroflowNextAction.

Clasa implementeaza functiile de add/edit/delete/get pentru TplMicroflowNextAction.

Examples:
TplMicroflowNextAction.

Definition at line 20 of file TplMicroflowNextAction.php.

Member Function Documentation

addEditTplMicroflowNextAction (   $entity)

adauga inregistrare noua daca IdTplMicroflowNextAction ==0 sau editeaza inregistrarea aferenta daca !=0
ATENTIE!! La introducerea unei inregistrari toate campurile sunt OBLIGATORII. Chiar daca nu exista date se trimite gol.
La Editare in afara de id toate sunt optionale

Parameters
[in]Integer$IdTplMicroflowNextActionIdTplMicroflowNextAction
[in]Integer$IdTplMicroflowActionIdTplMicroflowAction din tabela TplMicroflowAction
[in]String$NameNume
[in]String$DescriptionDescriere
[in]bool$IsRecursiveIsRecursive cand e 0 nu e recursiv cand e 1 este
[in]Integer$IdTplActionTypeNextActionIdTplActionTypeNextAction din tabela TplActionTypeNextAction
Exceptions
<3076>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca editarea unei inregistrari inexistente
<5019>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca mutarea unei inregistrari de pe un TplMicroflowAction pe altul
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplMicroflowNextAction
Examples:
TplMicroflowNextAction.

Definition at line 40 of file TplMicroflowNextAction.php.

deleteTplMicroflowNextAction (   $entity)

sterge inregistrarea aferenta IdTplMicroflowNextAction primit

Parameters
[in]Integer$IdTplMicroflowNextActionIdTplMicroflowNextAction
Exceptions
<3077>Intoarce eroare self descriptiva daca se incearca stergerea unei inregistrari inexistente
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplMicroflowNextAction
Examples:
TplMicroflowNextAction.

Definition at line 171 of file TplMicroflowNextAction.php.

getTplMicroflowNextAction (   $entity)

intoarce un array cu toate field-urile inregistrarii aferente unui IdTplMicroflowNextAction daca e !=0 si toata tabela daca e ==0

Parameters
[in]Integer$IdTplMicroflowNextActionIdTplMicroflowNextAction
[in]Integer$IdUserAccountlegatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]Integer$UserAccountTypeacest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
[in]Integer$pageSizereprezinta numaru de inregistrari pe pagina, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]Integer$pageNoreprezinta numarul paginii care urmeaza sa fie afisata, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]String$orderColumnreprezinta coloana dupa care se va face ordonarea rezultatului, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]String$orderTypereprezinta modul in care se va face ordonarea rezultatului (DESC/ASC), este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
Exceptions
<3078>Intoarce eroare self descriptiva daca se apeleaza o inregistrare inexistenta
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing TplMicroflowNextAction
Examples:
TplMicroflowNextAction.

Definition at line 224 of file TplMicroflowNextAction.php.


The documentation for this class was generated from the following file: