Next4Me
 All Classes Files Functions Variables
UserAccount Class Reference

Administrare UserAccount. More...

Inheritance diagram for UserAccount:

Public Member Functions

 doLogin ($username, $password, $chanel)
 verifica daca exista un user cu userul si parola data si daca e activ More...
 
 getUserAccount ($entity)
 Returneaza (in campul "response") UserAccount-ul aferent unui IdUserAccount (cand IdUserAccount!=0) sau toate inregistrarile (cand IdUserAccount==0). In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string). More...
 
 addEditUserAccount ($entity)
 Adauga o inregaistrare noua daca IdUserAccount==0, sau face update la una existenta daca IdUserAccount!=0. More...
 
 newUserAccount ($entity)
 Inregistrare conturi noi. More...
 
 activateUserAccount ($entity)
 Activeaza un cont deja creat. Datele se trimit prin post cum e la restul functiilor. More...
 

Protected Attributes

 $_name ="UserAccount"
 tabela mapata de clasa
 
 $_primary ="IdUserAccount"
 cheie primara
 

Detailed Description

Administrare UserAccount.

Examples:
UserAccount.

Definition at line 16 of file UserAccount.php.

Member Function Documentation

activateUserAccount (   $entity)

Activeaza un cont deja creat. Datele se trimit prin post cum e la restul functiilor.

Parameters
[in]String$keyGuid-ul contului ce trebuie activat
Exceptions
<3203>Cont inexistent
<3204>Acest cont nu mai poate fi activat
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing Activate

Definition at line 859 of file UserAccount.php.

addEditUserAccount (   $entity)

Adauga o inregaistrare noua daca IdUserAccount==0, sau face update la una existenta daca IdUserAccount!=0.

Parameters
[in]Integer$IdUserAccountIdUserAccount
[in]String$UserNameUserName-ul utilizat pentru log-in
[in]String$PasswordParola utilizata pentru log-in
[in]String$RecoveryAnswerRaspunsul intrebarii pentru recuperare parola
[in]String$RecoveryQuestionIntrebare folosita pentru recuperare parola
[in]String$EmailEmail
[in]Integer$ActiveDaca este 0 userul este inca neactivat si nu se poate loga, daca e 1 este activ
[in]String$LastLogInIpIp-ul de pe care sa logat ultima data
[in]String$LastLogInDateData si ora ultimei logari
[in]String$FailNr de incercare de logare esuate
[in]Integer$IdContactMyselflegatura cu tabela Contact catre propriul Contact
[in]Integer$UserAccount_Typetipul de cont, 0 daca este de tip admin
[in]Integer$IdUserAccountlegatura cu tabela UserAccount, acest parametru il baga automat indexcontroller functie de token
[in]Integer$UserAccountTypeacest parametru il baga automat indexcontroller functie de token si reprezinta clasa de useri din care face parte
[in]Integer$pageSizereprezinta numaru de inregistrari pe pagina, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]Integer$pageNoreprezinta numarul paginii care urmeaza sa fie afisata, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]String$orderColumnreprezinta coloana dupa care se va face ordonarea rezultatului, este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
[in]String$orderTypereprezinta modul in care se va face ordonarea rezultatului (DESC/ASC), este optional iar daca nu se trimite este incarcata valoarea default definitia in application.ini
Exceptions
<3121>Campuri obligatorii nu au fost trimise
<3122>Nu puteti edita un User inexistent
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing UserAccount

Definition at line 269 of file UserAccount.php.

doLogin (   $username,
  $password,
  $chanel 
)

verifica daca exista un user cu userul si parola data si daca e activ

Parameters
[in]String$usernameusername
[in]String$passwordpassword
[in]String$chanelcanalul de pe care vine
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing login
Examples:
UserAccount.

Definition at line 30 of file UserAccount.php.

getUserAccount (   $entity)

Returneaza (in campul "response") UserAccount-ul aferent unui IdUserAccount (cand IdUserAccount!=0) sau toate inregistrarile (cand IdUserAccount==0). In caz de eroare (resId!=0), campul "response" contine descrierea erorii (tip string).

Parameters
[in]Integer$IdUserAccountIdUserAccount
Exceptions
<3123>User-ul cerut nu exista in baza de date.
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing UserAccount

Definition at line 65 of file UserAccount.php.

newUserAccount (   $entity)

Inregistrare conturi noi.

Parameters
[in]Integer$IdUserAccountIdUserAccount
[in]String$UserNameUserName-ul utilizat pentru log-in
[in]String$PasswordParola utilizata pentru log-in
[in]String$RecoveryAnswerRaspunsul intrebarii pentru recuperare parola
[in]String$RecoveryQuestionIntrebare folosita pentru recuperare parola
[in]String$EmailEmail
[in]String$IpAddressIp-ul de pe care sa logat ultima data
[in]String$Name
[in]String$SurName
[in]String$Gender
[in]String$Birthday
Exceptions
<3197>Eroare - newUserAccount-ul trimis are lipsa camp-ul
<3198>In ultimul timp au fost create prea multe conturi
<3199>Eroare camp-ul (s) nu este Valid!
<3200>Varsta nu poate mai mica de (s) sau mai mare de (...
<3201>Eroare - Adresa de Email mai este folosita
<3202>Eroare - Username-ul mai exista
Returns
array(resultCode, resultId)
Used for testing newUserAccount

Definition at line 474 of file UserAccount.php.


The documentation for this class was generated from the following file: